Foto: Theo Galama RundveeVideo

Werken in 0-4-0 stal met rubberen emissiearme vloer

Familie Mulder in Houwerzijl (Frl.) opende in het najaar van 2017 een nieuwe ligboxenstal, een 0-4-0 stal met een rubberen emissiearme vloer. Twee Lely Astronaut A5 robots melken de koeien. Als boxbedekking is voor zand gekozen. Om in het stroomverbruik te voorzien staan op het bedrijf 2 houten EAZ-Twaalf windmolens. ‘Wij zijn tot nu toe erg tevreden en de productie van de koeien is gestegen’, vertelt Klaas Pieter Mulder.