Een oom eigende zich op de boerderij erg veel ruimte toe. Dat werd ruzie, die te voorkomen was geweest als vooraf doelen duidelijk gesteld waren. - Foto: Henk Riswick BoerenlevenColumn

‘Werk aan de winkel’

Een oom eigende zich op de boerderij erg veel ruimte toe. Dat werd ruzie, die te voorkomen was geweest als vooraf doelen duidelijk gesteld waren.

De bedrijfsverplaatsing ligt inmiddels alweer heel wat jaren achter ze. Het viel ze in het begin nog niet mee om op de nieuwe plek goed hun draai te vinden, want alles op deze locatie was anders. Dat betekende dat er veel tijd ging zitten in het ontdekken van wat wel en wat niet werkte. Het betekende ook dat er veel werk op hen afkwam om het bedrijf zo in te richten dat het naar hun zin werd. Gelukkig was er hulp voorhanden: een oom die zelf gestopt was met zijn bedrijf, bood aan om te komen helpen in de drukke periodes. Ze pakten het aanbod met beide handen en graag aan.

En zo kwam het dat in de jaren die volgden de oom werd gevraagd om bij te springen in het bedrijf. Als er extra handen nodig waren, konden ze altijd op hem rekenen. De oom had wel overal zijn eigen kijk op en mening over. In het begin was dat niet zo erg, want ze konden er op een soepele manier mee omgaan. Maar na verloop van jaren begon de houding en eigengereidheid van de oom toch te knellen. Het uitzien naar zijn komst naar de boerderij veranderde langzaam in het uitzien naar zijn vertrek van de boerderij.

Harde woorden

Zo kon het gebeuren dat er midden in de drukke oogstperiode door een misverstand en onhandige communicatie een enorm conflict ontstond. Er vielen harde woorden, stevige verwijten werden over en weer uitgesproken. De oom vertrok boos en gefrustreerd, en een illusie armer. De samenwerking leek over. In de hierboven beschreven situatie was te veel onduidelijk en te veel onuitgesproken. Door zijn jarenlange ervaring en inzet claimde oom wat we ook wel noemen ‘emotioneel eigendom’. Hij had zoveel tijd en energie in de boerderij gestoken en zoveel extra dingen opgepakt zonder dat het hem werd gevraagd, dat hij vond dat hij recht had op zijn plekje en zelfstandig keuzes kon maken voor anderen.

Samenwerken met familie of personeel kan heel mooi zijn en prima verlopen. Onder een goede samenwerking ligt over het algemeen een goede communicatie, en meestal ook goede afspraken. Dan zijn de doelen en verwachtingen over en weer duidelijk en uitgesproken. Bij een goed team zijn de betrokkenen overigens ook niet bang voor een conflict, omdat er voldoende vertrouwen is om het met elkaar oneens te mogen zijn. Meningen en inzichten verschillen nou eenmaal en verdienen het om gehoord en gezien te worden.

Verantwoordelijkheid bij beide partijen

De verantwoordelijkheid voor een goede samenwerking ligt bij beide partijen. De opdrachtgever had in dit geval natuurlijk veel duidelijker moeten zijn en leiding moeten nemen. De oom verloor door zijn enthousiasme en doortastendheid het zicht op zijn plek in het bedrijf. Hij begon zaken naar zich toe te trekken, die niet bij hem hoorden.

Herken je de situatie die ik beschrijf? Hoe staat het met jullie onderlinge communicatie? Geef antwoord op de volgende vragen: is er voldoende vertrouwen om een conflict aan te kunnen met elkaar? Mag je van mening en inzicht verschillen? Zijn er duidelijke afspraken en zijn de verwachtingen helder? Er is werk aan de winkel, als je op één of meerdere vragen ‘nee’ moet zeggen.

Beheer
WP Admin