Foto: Sytze Bakker AkkerbouwFoto

Weinig zaaiwerk, wel activiteit op kleigronden in Flevoland

Op lichte gronden kunnen telers al zaaien, maar voor zaaiwerk is de zware grond in Flevoland nog onvoldoende bekwaam. Voorbereidende werkzaamheden zijn er echter voldoende.

Opvallend is dat akkerbouwers nog veel groenbemesters verhakselen om onder te ploegen. Op veel percelen wordt de grond bewerkt die door de zachte winter en nu de schrale droogte te hard dreigt te worden. De meeste kunstmest ligt nu wel op de wintertarwe.