AkkerbouwNieuws

Weinig vertrouwen door lagere opbrengstprijzen

Den Haag – Het vertrouwen onder akkerbouwers is in het derde kwartaal van 2014 verder gedaald ten opzichte van de vorige meting, blijkt uit de Agro Vertrouwensindex.

Bijna de helft van de akkerbouwers zegt geen geld te hebben voor investeringen.

Vooral de lagere opbrengstprijzen liggen ten grondslag aan het dalende vertrouwen. Hierdoor verwachten akkerbouwers weinig goeds op het gebied van winst en omzet. Ook over de komende twee tot drie jaar zijn ondernemers steeds somberder. Deze index is onder het nulpunt gezakt.

De bereidheid tot investeren blijkt in de akkerbouw beperkt; twee derde van de ondernemers is niet van plan de komende zes maanden te investeren in zijn onderneming. Slechts 10 procent zegt meer te gaan investeren dan vorig jaar. Lichtpuntjes zijn productie en kostenontwikkeling.

“Deze uitslag geeft de dagstemming weer”, reageert Teun de Jong, voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. “Dat kun je bijna rechtstreeks koppelen aan de beursnotering. Het negativisme hangt ook af van het aandeel consumptieaardappelen in het bouwplan. Die prijzen zijn slecht. De stemming kan echter ook zo weer omslaan. Ik zie voldoende kansen, onder mee dankzij de groeiende wereldbevolking.”

Hij schrikt van  het hoge percentage akkerbouwers dat geen geld heeft voor investeringen. “Investeren is noodzakelijk om bij te blijven. Niet zo zeer in een nieuwe trekker, maar wel in bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden.”

De Agro Vertrouwensindex is ontwikkeld door LEI Wageningen UR, LTO Nederland, Flynth en het ministerie van Economische Zaken.