Foto: Canva AlgemeenNieuws

Weidevogelsucces door samenwerking boeren

Op de weidevogelterreinen van Eemland (U.) zijn dit jaar op zo’n 500 hectare ruim 500 grutto broedparen met kuikens waargenomen.

Dat meldt Natuurmonumenten op basis van een weidevogelinventarisatie. Volgens de natuurorganisatie is dit resultaat behaald door de goede samenwerking met lokale boeren in het gebied van Collectief Eemland. “Zij houden naast de weidevogelreservaten ook op hun eigen graslanden veel rekening met de weidevogels. Zo zorgen ze met plasdrassen voor een voedzame, zachte bodem en maaien ze later in het seizoen om de kuikens te ontzien”, aldus Natuurmonumenten.

Predatiedruk

Voor de overleving van de kuikens is het belangrijk dat er veel insecten zijn. De kuikens eten zo’n 8.000 insecten per dag, volgens Natuurmonumenten. Daarnaast is het belangrijk om het gebied zo open mogelijk te houden. Ruigtes als rietkragen worden gemaaid, zodat predatoren weinig plek hebben om zich te vestigen. “Een te hoge predatiedruk, van bijvoorbeeld kraaien en vossen, kan flink roet in het eten gooien”, aldus de natuurorganisatie.

Lees ook: ‘Herstel grutto vraagt om vergroting kerngebied’

Beheer
WP Admin