Foto: Anne van der Woude AlgemeenNieuws

Weidevogels beschermen met drones

Komend voorjaar gaan natuurbeheerders zes drones inzetten om weidevogelnesten te traceren.

Met de inzet van weidevogeldrones hopen de natuurbeschermers meer nesten op te sporen zodat boeren bij het maaien rekening met de nesten kunnen houden.

Er is berekend dat slechts 20% van de nesten zonder de inzet van drones wordt opgespoord en beschermd. Een drone met een ingebouwde warmtebeeldcamera kan per uur tussen de 30 en 40 hectare weiland bekijken op de aanwezigheid van nesten. De eieren zijn door het broeden warmer dan de omgeving, waardoor de camera ze kan detecteren.

Volautomatisch en nauwkeurig

Voordelen van de drone zijn dat het minder verstorend werkt voor de vogels, de locatie nauwkeuriger te bepalen is en de verkregen gegevens makkelijk in een landelijke database opgeslagen kunnen worden. Bovendien gaat de weidevogeldrone bijna volautomatisch te werk.

Beheer
WP Admin