RundveeNieuws

Weidegang heeft nauwelijks effect op robotbezoek

Maassluis – Weidegang heeft nauwelijks effect op het gedrag van koeien rond de melkrobot. Dit blijkt uit een enquête van Lely Farm Management Support onder 500 melkveehouders met een melkrobot. Van deze veehouders weiden 200 hun melkkoeien.

Door het toepassen van een selectiepoort daalt het aantal melkingen slechts met 2 procent naar 2,56 melkingen per koe per dag. Een geringe afstand tussen wei en robot en wijziging van het rantsoen naast het weidegras spelen een rol in deze geringe verandering. Het aantal weigeringen daalde tijdens de weideperiode van 3,4 naar 2,7 per koe per dag. Het bezoekgedrag van koeien kan worden beïnvloed door het vaker aanschuiven van voer in de stal en op andere tijden voeren.

Veehouders hebben onder andere als reden om te beweiden dat de hoge voederwaarde van vers gras leidt tot een vermindering van het krachtvoergebruik. Bij de ondervraagde veehouders ging het krachtvoerverbruik van 21 naar 20 kilo brok per 100 kilo melk. Dat komt voor een bedrijf met 2.000 kilo melk per robot per dag neer op een besparing van ongeveer €5 per dag. De lichte daling in het robotbezoek zorgde wel voor iets meer restvoer in de robot. Tegenover de daling van het krachtvoergebruik per 100 kilo melk staat wel een lichte stijging van de melkproductie, wat duidt op optimale benutting van de voederwaarde van vers gras.

Een overzicht van de voerprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin