Wederom streep door mestvergister Wekerom AlgemeenNieuws

Wederom streep door mestvergister Wekerom

Voor de tweede keer op rij heeft de Raad van State (RvS) de mogelijkheid tot het bouwen van een mestvergistingsinstallatie bij een boerenbedrijf aan de Otterloseweg in het Gelderse Wekerom geblokkeerd.

Ook nu deugt het bestemmingsplan niet, maar wel om een andere reden. Het plan van de gemeente Ede, waar Wekerom onder valt, is daarom opnieuw vernietigd.

Bestemmingsplan

In juli 2013 gaf de RvS de gemeente de kans het bestemmingplan zo bij te stellen dat het binnen de wetgeving zou passen. Omdat ook het gewijzigde bestemmingplan in de ogen van de RvS de landschappelijke inpassing van de mestvergistingsinstallatie onvoldoende was gegarandeerd, werd het plan in april 2014 definitief vernietigd.

Naar aanleiding van die uitspraak heeft Ede een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Daar is opnieuw bezwaar tegen gemaakt. Deze keer is het niet de landschappelijke inpassing het probleem, maar is het de ‘Omgevingsverordening Gelderland’ en het eigen bestemmingsplan ‘Agrarisch Buitengebied Ede 2012‘ die in de weg zitten. De gemeente Ede stelt dat de grond waar de mestvergistingsinstallatie gevestigd zou moeten worden aan te merken is als ‘bestaand agrarisch bouwperceel’. Met een wijzigingsbevoegdheid kan dat bouwvlak tot maximaal 0,65 ha worden uitgebreid. De RvS is van mening dat hier geen sprake is van een ‘bestaand agrarisch bouwperceel’, en zelfs als het dat wel zo zou zijn, kan de uitbreiding niet gerealiseerd worden omdat de totale oppervlakte van de uitbreiding ongeveer 0,9 hectare beslaat. Dat is dus royaal groter dan het bestemmingsplan ‘Agrarisch Buitengebied Ede 2012’ toestaat.

Mestvergistingsinstallatie

Ook de redenering van de gemeente dat het hier zou gaan om een vrijkomende agrarische locatie en dat de Omgevingsverordening een mestvergistingsinstallatie op een dergelijke locatie mogelijk maakt vindt geen genade in de ogen van de RvS. De omgevingsverordening geeft inderdaad die mogelijkheid, maar de gemeente heeft ten onrechte deze plek als zodanig bestempeld. Want er is geen sprake van een vrijkomende locatie, stelt de RvS. Daarvoor moeten er activiteiten van een agrarisch bedrijf beëindigd zijn en daar is hier geen sprake van. Kortom, de bouw van een mestvergistingsinstallatie is in strijd met de regelgeving. De RvS vernietigt het besluit van de gemeente Ede, de Wekeromse boer kan geen mestvergistingsinstallatie bij zijn bedrijf bouwen.

Beheer
WP Admin