Waterschap Vallei en Veluwe zet een noodpomp in omdat het gemaal bij Terwolde door de lage waterstand niet voldoende water uit de IJssel kan halen. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Waterschap Vallei en Veluwe verbiedt grondwatergebruik

In een zone van 200 meter rondom kwetsbare beken met bijzondere natuur mag vanaf vrijdag geen grondwater meer worden opgepompt.

Waterschap Vallei en Veluwe beperkt voor het eerst het gebruik van grondwater in het werkgebied. Het schap noemt het een vergaande maatregel, die volgens heemraad Henk Veldhuizen nodig is omdat de grondwaterstand hard daalt en de grondwatervoorraad onder de Veluwe slinkt. Onder de Veluwe ligt een van de grootste zoetwatervoorraden van Nederland, maar de voorraad is niet onbeperkt, aldus het schap.

Alleen ’s nachts beregenen

In een zone van 200 meter rondom kwetsbare beken met bijzondere natuur mag vanaf vrijdag geen grondwater meer worden opgepompt. De maatregel is nodig om onomkeerbare schade aan de natuur te voorkomen. In het hele gebied van Vallei en Veluwe mag alleen nog tussen 22.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s morgens beregend worden met grondwater.

Vallei en Veluwe had deze maand al sproeiverboden met oppervlaktewater afgekondigd voor grote delen van het gebied in de buurt van de IJssel. De waterstand in die rivier is zo laag dat er nauwelijks meer water doorgevoerd kan worden naar sloten en beken.

Om te voorkomen dat kwetsbare en beschermde natuur verdwijnt mogen recreanten, landbouwers en bedrijven geen water meer uit de sloten halen. Met ingang van vrijdag geldt het sproeiverbod ook voor het gebied bij het Valleikanaal, aldus het schap.

Zoetwatervoorraad krimpt

De Veluwe heet ook wel ‘de blauwe motor van Nederland’, omdat onder dat gebied een enorme zoetwatervoorraad ligt. Maar in de afgelopen honderd jaar is die voorraad al met 150 miljoen kubieke meter geslonken door veranderingen in land- en watergebruik, aldus het schap. “Nu we als gevolg van klimaatverandering vaker te maken krijgen met schaarste van water is zorgvuldig en zuinig waterbeheer nodig”, zegt heemraad Veldhuizen.

Beheer
WP Admin