Foto: ANP AlgemeenNieuws

Waterschap De Dommel: mestvrije zones niet nageleefd

Boeren letten bij het uitrijden te weinig op mestvrije zones, constateert Waterschap De Dommel.

Bij controles in Oirschot en Someren constateerden handhavers van het waterschap overtredingen bij bemesten vlakbij het oppervlaktewater. De mestvrije zone is ingesteld om te voorkomen dat meststoffen in het oppervlaktewater terechtkomen en zo de waterkwaliteit verslechteren, aldus het waterschap. Tegen de overtreders wordt een bestuurlijke strafbeschikking opgelegd. Daarnaast is het mogelijk dat de overtredingen ook leiden tot korting op de Europese inkomenssteun die zij ontvangen.

Overtredingen

In Someren werd over een lengte van 680 meter de mestvrije zone niet aangehouden. In Oirschot werd op twee verschillende plaatsen een overtreding geconstateerd: bemestingen over een lengte van respectievelijk 623 meter en 949 meter. Het waterschap laat weten de komende tijd de controles op de mestvrije zones voort te zetten.

Beheer
WP Admin