Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Waterschap Aa en Maas stelt beregeningsverbod in

Waterschap Aa en Maas stelt per 7 juni een beregeningsverbod in.

Met het instellen van het onttrekkingsverbod wil het Brabantse waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen. Het verbod geldt voor de agrarische sector en voor het sproeien van tuinen en sportvelden.

Droger dan vorig jaar

Op dit moment is het zelfs droger dan vorig jaar om deze tijd. Door de lage waterstanden kan er schade ontstaan aan oevers en kaden en is er kans op sterfte van dieren en planten in sloten en beken. Zodra de omstandigheden dit toelaten, wordt het verbod ingetrokken.

Beheer
WP Admin