Wateroverlast? Trek snel aan de bel - Foto: ANP AkkerbouwOpinie

‘Wateroverlast? Trek snel aan de bel’

Boeren moeten korter en feller op de waterbeheerders zitten. Bij een calamiteit is het te laat.

In juni zijn in Limburg en Brabant op veel plaatsen heel zware buien gevallen. Ook bij ons. Dan is het een kwestie van ondergelopen percelen zo snel mogelijk ontwateren. Het is triest als je dan op problemen stuit die er niet hadden hoeven zijn.

In Lomm hebben we aardappelen langs een lange beek met diverse sluizen ingelegd om het waterpeil voor de natuur beter te regelen. Maar elke 10 centimeter dat het grondwaterpeil stijgt, kan de grond 25 millimeter minder vocht opslaan. Na de vele regen op woensdag 1 juni stroomde deze beek niet. Pas vrijdag ging het water stromen. Alle beekjes die op deze beek zijn aangesloten, konden het overtollige water dus evenmin kwijt.

Bellen met het waterschap

Ik schat dat deze beek 10 kilometer lang is. Als halverwege een aftakking naar de Maas was gemaakt, was de overlast vele malen kleiner geweest. Ik heb met Waterschap Peel en Maas moeten bellen om de sluizen omhoog te laten draaien.

In Velden zat een duiker verstopt. Ik heb dit donderdag aan het waterschap doorgegeven. Een medewerker van het schap belde me vrijdagochtend op dat hij het weer had doorgegeven aan de gemeente Venlo. Toen ik om 16.30 uur ben ik gaan kijken, was de duiker nog steeds niet open. Ik heb toen Gemeente Venlo gebeld. Het stond op het calamiteitenlijstje, en waarschijnlijk zouden ze er maandag 6 juni naar gaan kijken. Desbetreffende persoon voelde zich geïntimideerd door mij, maar was toch rond 17.00 uur ter plaatse en om 20.00 uur liep het water door de duiker.

Provincie spant de kroon

Provincie Limburg spant de kroon. Ze had beloofd dat ze een beek langs de provinciale weg in Maasbree afgelopen winter zou uitdiepen. In mei zou het zeker gedaan worden. Maandag 31 mei heb ik de provincie gemeld dat dit nog steeds niet gebeurd was. Dinsdagochtend, na zo’n 50 millimeter regen, zat de beek vol. Het water liep niet weg. Ik heb weer gebeld om te vragen hoe het zat. Antwoord: de aannemer was net vader geworden, maar ik zou nog deze week horen wat de plannen zijn.

Eigen loonwerker diept beek uit

Ik was zo slim om het waterschap te bellen. Dat heeft donderdag een andere beek langs het perceel uitgediept zo’n 30 meter van de beek langs de provinciale weg, zodat de duiker vrij was en er water doorheen kon. Vrijdag 3 juni heb ik weer gebeld, maar er waren te veel calamiteiten die week. Maandag verder. Woensdag 8 juni kreeg ik te horen dat er geen budget meer voor is; ze hebben het ingepland voor september/oktober. Ik heb toen zijn meerdere gebeld en uiteindelijk mocht mijn eigen loonwerker op 10 juni de beek uitdiepen. Dit is dan ook op 11 juni gebeurd.

Niet wachten op ambtenaren

Conclusie: wij boeren moeten eerder aan de bel trekken. We moeten niet wachten tot ambtenaren zich kunnen verschuilen achter een calamiteit en het feit dat ze niet overal tegelijk kunnen zijn. Zeker moet het roer bij deze instanties om. Maar wij moeten er ook korter op zitten.

Beheer
WP Admin