AlgemeenAchtergrond

Waterberging

Drinkwater lijkt zo gewoon in Nederland, maar hier in Paraguay is het niet iets vanzelfsprekends.

Water? Het moet er maar gewoon zijn! Draai de kraan open en er komt water uit. Nou ja, niet altijd. Gisteren vielen er maar een paar druppels toen ik de kraan opendraaide. Voor veel boeren in Nederland is het makkelijk, die bellen de gemeente of het waterleidingbedrijf. Hier in Paraguay zijn we zelf verantwoordelijk voor de waterverzorging. Wat zou het dit keer zijn? Is de tank leeg, werkt de pomp niet? Zoek de fout!

Hoog zoutgehalte

Het valt hier in de kolonie nog wel mee met de waterverzorging, op andere plekken is het moeilijker. In het westelijk deel van Paraguay, de Chaco, zijn gebieden waar het grondwater een zeer hoog zoutgehalte heeft. Dat verwacht je niet bij grondwater dat vrij dicht aan de oppervlakte zit. Dit water is soms zelfs ongeschikt voor dierlijk gebruik. In die regio worden dan ook dammen aangelegd (tajamares) om water op te slaan. Voor huishoudelijk gebruik wordt het water van de daken gebruikt.

Ondergronds archief

Een huishouden heeft grofweg 35.000 liter opslag nodig om de periode tussen de ene regenbui en de andere te overbruggen. Dat water wordt dan opgeslagen in ondergrondse, cirkelvormige tanks. Deze worden ook wel archieven genoemd (op de foto: een nieuw archief). Sommige huizen hebben meer dan één tank om de drogere perioden te kunnen overbruggen.
Het dakwater gaat meestal niet rechtstreeks de bassins in. Vaak zit er een zinken stortbak tussen de hemelwaterafvoer en de wateropslag. Die voorkomt dat alle drek die zich in de droge tijd op het dak heeft verzameld, in de tank belandt. Zodra het dak schoongespoeld is, wordt deze bypass afgekoppeld en stroomt het water in de ondergrondse tank.

Volle tank

De huizen in de Chaco-regio hebben grote stoepen met veranda’s rondom. Dat biedt bescherming tegen de warmte en vergroot het dakoppervlakte. Het water wordt vervolgens via de goten naar de tanks geleid. Groot is de opluchting als de tank weer vol is. Ik moet daarbij wel aantekenen dat als de tanks leeg zouden raken, men zoet water uit boorgaten kan kopen.
Nee, water is hier dus niet zo vanzelfsprekend. Velen gaan er hier voorzichtiger mee om dan ik van huis uit gewend ben.

Hasta la proxima

Beheer
WP Admin