Foto: ANP AlgemeenNieuws

Water Natuurlijk definitief grootste partij

Water Natuurlijk is definitief de grootste partij geworden tijdens de waterschapsverkiezingen.

Dat blijkt uit de definitieve verkiezingsuitslag die dinsdag 256 maart gepresenteerd is door de Unie van Waterschapen (UvW). De partij behaalde landelijk, over alle 21 waterschappen, 85 zetels. In 2015 waren dat er nog 79. De grootste landelijke politieke partij binnen de waterschappen is de VVD met 70 zetels. In 2015 behaalde deze partij 65 zetels.

Fors verlies van CDA

Opmerkelijk is het forse verlies van het CDA. Waar zij in 2015 nog 75 zetels behaalden, zijn dat er deze verkiezingen 60. In de veenweide discussie staat het CDA aan boerenzijde. Zij zien toekomst in onderwaterdrainage en willen het huidige cultuurlandschap met de koeien in de weide behouden. De winnende partij Water Natuurlijk denkt hier anders over. Zij zien meer toekomst in vernatting en alternatieve vormen van landbouw.

Meer stemmers 50PLUS

Ook opvallend is dat partij 50PLUS flink meer stemmers heeft dan in 2015. De partij won 11 zetels, waarmee zij nu op 32 zetels staan. Ook provinciaal maakte deze partij stappen vooruit.

Alles over de Tweede Kamerverkiezingen en de kabinetsformatie lees je in dit dossier!

Beheer
WP Admin