Een overvloed aan hemelwater en een verzadigde bodem leidde in grote delen van het land tot overstroomde landbouwgrond. - Foto: ANP AlgemeenAchtergrond

Water in beeld: veel landbouwgrond onder water

De hevige regenval waarmee de recente stormen gepaard gingen, leidde in grote delen van het land tot wateroverlast. Veel landbouwgrond stond blank en was onbegaanbaar.

Waterschappen draaiden overuren om water vast te houden, te verdelen en af te voeren om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Door de enorme hoeveelheid hemelwater lukte dat maar ten dele. Waterstanden waren en zijn in veel delen van het land extreem hoog, zoals in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe.

Waterschap Drents Overijsselse Delta is al dagen in touw met het vasthouden, verdelen en afvoeren van water. Ook waterschappen in andere delen van het land zijn druk met het wegmalen en wegpompen van de grote hoeveelheid regenwater die de afgelopen dagen viel. Onder andere bij Hardinxveld-Giessendam werden extra pompen geplaatst. De stuw in het Coevorden-Vechtkanaal die gewoonlijk maar eenmaal per jaar wordt gebruikt werd al voor de tweede keer in twee weken geopend. In Twente zijn beken en riviertjes buiten de oevers getreden en op de Veluwe zijn kelders, campings en bedrijventerreinen onder water gelopen.

Lees ook: Watersysteem loopt over, weilanden onder water

Vandaag ziet het er op veel plekken alweer zonniger uit, zoals de meest recente tweet van Maatschap Joling laat zien.

Wateroverlast, zoals hier bij Teuge, kon lang niet overal voorkomen worden. - Foto: ANP

Waterschappen draaiden overuren om overtollig water zo goed mogelijk te verdelen en af te voeren. - Foto: ANP

In sommige gevallen liepen ook wegen onder. - Foto: ANP

Beheer
WP Admin