<em>Foto: Mark Pasveer</em> AlgemeenNieuws

Wageningse onderzoekers: glyfosaatophef is politiek, geen wetenschap

Ook al zijn er geen aantoonbare gezondheidsrisico’s, toch kan de politiek besluiten het bestrijdingsmiddel glyfosaat uit voorzorg niet langer toe te laten, zegt de Wageningse toxicoloog en hoogleraar Ivonne Rietjens.

In het Wagenings universiteitsblad Resource zegt Rietjens dat er volgens haar geen gezondheidsrisico is door glyfosaat. “Maar ik weet ook dat de gehalten in het oppervlaktewater wel structureel hoger zijn dan toegestaan en kan me dus de roep om risk management wel voorstellen”, aldus de hoogleraar.

Rietjens zegt meer vertrouwen te hebben in de beoordeling van glyfosaat door de Europese voedselautoriteit EFSA, dan de beoordeling van het internationaal agentschap voor kankeronderzoek (IARC).

‘Wetenschap aan de kant gezet’

Onderzoeker Corné Kempenaar van de Plant Sciences Group van Wageningen Universiteit en Researchcentrum vindt het triest wat er gebeurt door de politieke discussie, “want de wetenschap wordt nu aan de kant gezet door de regering”. Hij doelt op wetenschappelijk onderzoek van het Duitse Budesinstitut für Risikobewertung, dat de risico’s van het gebruik van glyfosaat grondig heeft onderzocht.

Ook Kempenaar zegt dat er wel milieuproblemen zijn door het gebruik van glyfosaat. “Het klopt dat er overschrijdingen zijn van de drinkwaternorm in Nederland met glyfosaat. Dat geeft milieuproblemen, maar geen volksgezondheidsprobleem. Besef wel dat glyfosaat van alle toegelaten onkruidbestrijdingsmiddelen een van de minst milieuonvriendelijke stoffen is.”

Reden voor beroering

Kempenaar ziet als belangrijkste reden voor de beroering in het parlement dat actiegroepen producent Monsanto op de korrel hebben: “Als instanties de veiligheid beoordelen en zeggen dat het veilig is, dan ontstaat er discussie dat die onderzoekers zijn gevoed of betaald door de industrie – lees: Monsanto.”

Beheer
WP Admin