VVD-Kamerlid Helma Lodders vindt dat de NVWA moet wachten met aanpassen van de tarieven tot de herijking van het opdrachtenpakket klaar is.</p> <p><em>Foto: Roel Dijkstra</em> AlgemeenNieuws

VVD’er Helma Lodders hekelt verhoging NVWA-tarief

De tarievenverhoging van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft al tot Kamervragen geleid nog voordat de hogere tarieven van kracht worden.

VVD-Kamerlid Helma Lodders vindt dat de aanpassing van de tarieven vooruitloopt op het onderzoek van het ministerie om te zien of het takenpakket van de NVWA niet moet worden aangepast. Lodders vindt dat de rekening niet bij het bedrijfsleven mag worden neergelegd, nu de herijking van het takenpakket nog niet is afgerond.

Rekening aanvullende controles gaat naar veehouder

De NVWA maakte deze week bekend dat de kosten van aanvullende controles bij diergeneesmiddelen, dierenwelzijn en diergezondheid in rekening worden gebracht bij de veehouder. Dat is, zegt de NVWA, een gevolg van het rapport Maat Houden 2014 dat over de inspectiedienst is gemaakt.

Aanvullende controles zijn niet reguliere controles. Als bij gewone controles echter overtredingen worden geconstateerd die nader onderzoek vergen, komen de kosten daarvan voor rekening van het betrokken bedrijf. Dat geldt voor herinspecties of aanvullende controles die nodig zijn om te zien hoe groot de omvang van een overtreding is, of wat de oorzaak van een probleem is. Als bij nadere controle blijkt dat er geen sprake is van een overtreding, brengt de NVWA niets in rekening.

De NVWA doet aanvullende controles als bijvoorbeeld blijkt dat in een slachthuis is vastgesteld dat er te veel resten van diergeneesmiddelen in een dier zaten. Dat geldt ook als het voedselketenformulier niet strookt met wat in het slachthuis wordt aangetroffen. Op dat formulier moet bijvoorbeeld worden aangegeven welke medicatie bij dat dier is toegepast, ook als het gaat om middelen zonder wachttijd.

Lodders: eerst onderzoek naar goedkopere inspecties afwachten

VVD’er Lodders vindt dat de NVWA moet wachten met de aanpassing van de tarieven tot de herijking van het opdrachtenpakket klaar is. De Tweede Kamer heeft vorig jaar een motie van VVD/PvdA aangenomen om de inspectiekosten niet te verhogen, zolang er onderzoek loopt naar de mogelijkheden om toezicht en inspecties goedkoper te maken, bij voorbeeld door meer private inspecties toe te passen.

Lodders vraagt Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, in dezelfde schriftelijke vragen naar de extra aandacht die de NVWA geeft aan controles in de pelsdierhouderij.  De sector zou stelselmatig worden gecontroleerd, terwijl er geen overtredingen worden geconstateerd. “Hoe passen deze herhaaldelijke controles binnen het uitgangspunt van risicogestuurd toezicht?”, vraagt Lodders.

Beheer
WP Admin