Helma Lodders (VVD) - Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

VVD: haal knelpunten voor boeren beschermd dorpsgezicht weg

De VVD-fractie in de Tweede Kamer maakt zich zorgen over de gevolgen van de aanwijzing van de grond van agrarisch ondernemers in Oudebildtdijk als beschermd dorpsgezicht.

Kamerleden Arno Rutte, Helma Lodders en Aukje de Vries willen uitleg van de staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

De VVD schetst dat enkele duizenden hectare landbouwgrond onderdeel gaan uitmaken van het beschermd dorpsgezicht, wat effect kan hebben op de bedrijfsvoering.

‘Knelpunten moeten worden weggenomen’

De Kamerleden vragen wat de concrete gevolgen zijn voor de ondernemers, die als boer toch ook hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het huidige dorpsgezicht. Als er knelpunten zijn, moeten die worden weggenomen. Het liefst in overleg met de Nederlandse Akkerbouw Vakbond en LTO Nederland.

Beheer
WP Admin