Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

VVD en CDA bezorgd over verbod sleepvoet

VVD en CDA zijn kritisch op het besluit van minister Carola Schouten (landbouw) om het verbod op het gebruik van de sleepvoetbemester op veen- en kleigrond per 2019 door te voeren.

Ze hebben Kamervragen gesteld. Helma Lodders (VVD) en Jaco Geurts (CDA) wijzen de minister erop dat het gebruik van alternatieve aanwendmethodes op sommige grondsoorten haaks staat op het beleid om scheuren van grasland tegen te gaan.

Controleerbaarheid alternatieve systemen

Ook zijn de Kamerleden bezorgd over de gewenste borging en controleerbaarheid van alternatieven. “Waarom kondigt u aan dat als de controleerbaarheid van alternatieve systemen niet geborgd is, het verbod toch van kracht wordt? Hoe houdt u rekening met een goede landbouwpraktijk”, vragen de Kamerleden aan de minister.

In 2016 werd al een verbod op het gebruik van de sleepvoetbemester aangekondigd voor 2018. Dit werd een jaar uitgesteld naar 2019, omdat er onvoldoende alternatieven zijn. Minister Schouten heeft nu aangekondigd het verbod in 2019 echt door te voeren.

Beheer
WP Admin