Foto: Jan Willem Schouten AlgemeenNieuws

VVD bezorgd over behoud schapen op zeedijken

Zeedijken tellen nog maar voor de helft mee voor de mestwet. VVD-Kamerleden stellen Kamervragen, omdat schapenhouders zo in de problemen komen.

VVD-Kamerleden Aukje de Vries en Helma Lodders vinden het niet goed dat de mestnormen voor dijken zijn gehalveerd in reactie op de constatering van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) dat rundermest werd afgezet op dijken. Ze hebben Kamervragen gesteld omdat schapenboeren in het Noorden op die manier in de problemen komen.

Aanscherping mestnorm overvalt schapenhouders

Schapenboeren zeggen overrompeld te zijn door de aanscherping van de normen. VVD vreest dat de aanscherping ertoe leidt dat schapenhouders de dijken niet meer willen gebruiken en dat waterschappen de dijken weer moeten gaan beheren, wat tot hogere kosten leidt. “De regels zijn 4 weken geleden aangekondigd. Het zadelt onze pachters, de schapenhouders, met een groot probleem op omdat ze de mest niet meer kwijt kunnen”, zegt Karst Tamminga, rentmeester van Wetterskip Fryslân, in het Friesch Dagblad.

Lees ook: Voorstel EU: nieuwe derogatie voor 2 jaar
VVD vindt dat overtredingen bij mest aanwenden gehandhaafd en beboet moeten worden, in plaats van de wet aan te scherpen. Ook vragen de politici opheldering over het feit dat mensen die overtredingen van de mestwet willen melden bij NVWA, worden doorverwezen naar andere instanties.

Beheer
WP Admin