Foto: Peter Roek AkkerbouwNieuws

Vruchtwisseling belangrijk wapen tegen bodemziekten

Vruchtwisseling is de belangrijkste maatregel, en soms zelfs de enige, om bodemgebonden ziekteverwekkers zoals nematoden en schimmels te beheersen.

Dat staat in het rapport ‘Beheersing van bodempathogenen via bodemgezondheidsmaatregelen’. Het literatuuronderzoek dat ter grondslag ligt aan het rapport is uitgevoerd in opdracht van BO Akkerbouw door bodemonderzoekers Aad Termorshuizen, Leendert Molendijk en Joeke Postma.

PPS Beter Bodembeheer

Het onderzoek maakt deel uit van het langjarig onderzoeksprogramma PPS Beter Bodembeheer. De voornaamste beheersingsmaatregelen die worden behandeld zijn: vruchtwisseling, organische-stofaanwendingen, bodembewerking, pH en specifieke mineralen, biologische bestrijding, inundatie en anaerobe grondontsmetting.

Naast maatregelen die aantoonbaar effectief zijn onder Nederlandse omstandigheden wordt ook aandacht besteed aan perspectiefrijke maatregelen waaraan nog onderzoek gedaan wordt.

Beheersing van pathogenen en rhizoctonia

Uit onderzoek blijkt dat bodemmaatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de bodemstructuur gunstig zijn voor de beheersing van allerlei soorten pathogenen die zwermsporen vormen, en voor rhizoctonia in suikerbiet. De effectiviteit van toegestane biologische bestrijders is vaak nog onduidelijk. In het algemeen leiden verbeteringen in de bodemgezondheid niet één-op-één tot verhoogde ziektewering. Beheersingsmaatregelen die tegen sommige pathogenen wel werkzaam zijn, zijn nog vaak te duur. Hierbij moet gedacht worden aan maatregelen als inundatie, anaerobe grondontsmetting of toepassing van specifieke soorten organische stof zoals chitine.

Meer lezen over bodemgezondheid? Ga naar het praktijkthema

Beheer
WP Admin