RundveeOpinie

Vrouwen bloot, arme koeienpoot

In de zomer zijn er minder klauwproblemen. Tenminste, dat is de algemene opvatting. Want het zit toch wat anders. Vul onze enquête naar klauwgezondheid in en maak kans op mooie prijzen.

In de handel is het gezegde: vrouwen bloot, handel dood.  Ik hoor het regelmatig binnen mijn familie en andere bekende veehandelaren. Kortom, bij warm weer is er weinig handel en veehouders hebben al hun aandacht bij andere zaken, zoals inkuilen, mais inzaaien, koeien naar buiten en jongvee uitscharen.

Die verminderde aandacht is er niet alleen voor de handel maar ook voor klauwgezondheid. Als de koeien naar buiten gaan,  is de algemene gedachte dat het met de klauwgezondheid ook vanzelf beter gaat. Het is inderdaad buiten vaak droger en schoner dan op stal. Maar bedenk dat het voor mortellaro en stinkpootinfecties qua temperatuur altijd zomer is. De huid waarop ze leven is immers altijd warm en dus is temperatuur niet de allerbelangrijkste factor.

Droge, schone omgeving

Een droge schone omgeving in de zomer is voor een aantal bedrijven wel een geschikt moment om met deze ‘gunstige’ tijd mee liften en de klauwgezondheid naar een zo goed mogelijk niveau te tillen.   Maar ja, dan komen vaak weer uit bij tijd, of liever gezegd: gebrek aan tijd. In de praktijk is dit de eerst opgeworpen tegenwerping, maar bij doorvragen is er vaak een andere drempel die het aan de slag gaan met, in dit geval, de klauwgezondheid tegenhoudt.

Psychologie van de koude grond

Even een stukje psychologie van de koude grond. In het algemeen is het vaak zo dat als een mens iets niet wil/doet terwijl hij/zij eigenlijk wel weet dat het goed zou zijn om ermee aan de slag te gaan, dit vaak komt doordat ze geen passende oplossing of aanpak zien. Een natuurlijke reactie is: ‘geen zin’, ‘geen tijd’ of ‘te duur’, terwijl de achterliggende redenen vaak heel anders zijn.

Om even terug te komen op klauwgezondheid: veel veehouders hebben hiervoor ‘geen tijd’ en besteden het deels uit. De echte redenen kunnen heel anders zijn, zoals ‘ik heb de voorzieningen niet’, ‘ik heb de ervaring niet’ of ‘ander werk is gewoon veel leuker om te doen’. Dit geldt ook voor de aanpak van klauwgezondheid bij jongvee. We weten dat een goede mortellaro-aanpak start bij het jongvee, maar ‘geen tijd’ weerhoudt ons ervan hier wat aan te doen. Geen tijd in dezen is vaak eigenlijk: geen goede faciliteiten en geen ervaring met hoe dit aan te pakken.

Enquêtes met mooie prijzen

Vandaar dat wij met ons centrum in samenwerking met CAH Vilentum in Dronten een aantal enthousiaste studenten de opdracht hebben gegeven om eens dieper in te gaan hoe we veehouders kunnen motiveren om net zo enthousiast als wij met klauwgezondheid aan de slag te gaan, inclusief het jongvee. Hiervoor zijn twee enquêtes online gezet. De eerste gaat over klauwgezondheid bij jongvee, de tweede over de algemene aanpak van klauwverzorging. Onder de invullers verloten we mooie prijzen. We hopen dat u deze studenten en ons centrum verder wilt helpen met het praktische oplossingen voor ‘geen tijd’!