Mede door de goede groeiomstandigheden en een goede is op de eerste veildag 71 ton aardappelen aangevoerd. Door dit te grote volume hadden handelaren het voor het uitzoeken en gingen veel partijen voor een eigenlijk te lage prijs weg. - Foto's: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Veiling primeuraardappelen St-Annaland vroeg van start

Door een goede groei van de aardappelen ging dit jaar de aardappelprimeurveiling in St-Annaland een week eerder van start dan de afgelopen jaren.

Aan de kwaliteit lag het niet. Deze partij Doré geeft een goede indruk van de geleverde kwaliteit.

Handelaren bekijken en bespreken de partijen en vormen ieder voor zich een oordeel waar ze hun prijs op baseren. Rechts op de achtergrond de aanvoer van kriel en drielingen.

Niet alleen de handelaren maar ook telers zijn benieuwd naar het product van hun collega`s.

De aanvoer van drielingen en kriel was bij deze eerste veildag naar verhouding gering. Ook dit illustreert dat de primeuraardappel zich dit jaar voorspoedig ontwikkelde. Deze drielingen en kriel gingen weg voor prijzen tussen 35 en 65 cent per kilo.

Het veilen gaat zo beginnen. Nog een laatste inspectie van het aanbod en binnen een half uur zal bekend zijn of deze eerste veildag tot tevredenheid van zowel teler als handelaren zal zijn verlopen.

Na het welkomstwoord van veilingdirecteur David Hage zal de klok bepalen voor welke prijzen de partijen weg gaan. Dat bleek voor Doré uit te komen voor 70 tot 85 cent, Frieslander ging weg zo tussen de 60 en 70 cent. Er werden ook enkele minder bekende rassen, Musica en Colomba, geveild. Die gingen, waarschijnlijk vanwege hun onbekendheid weg voor 55 en 65 cent. Het meeste bracht Eigenheimer op met € 1,37.

Het hoogste bedrag bracht uiteraard het eerste kistje op. Het goede doel is dit jaar het MS-fonds. Johan van Slager van Pieperline drukte bij € 1.450 voor Jansen-Dongen op de knop. Het bedrag is door de veiling aangevuld tot € 2.000. José Jochems van Jansen-Dongen motiveert hier de aankoop.

De veilzaal is voor de handelaren, maar achterin de zaal zijn altijd telers die benieuwd zijn naar de prijsontwikkeling.

Het veilen is gebeurd en de gekochte partijen worden of later opgehaald of nu meegenomen. Een tevreden Karel Jansen uit Beverwijk toont hier een kistje van zijn aangekochte partij Frieslander.

Terwijl er geveild wordt zijn telers alweer aan het rooien voor de volgende veildag. Hier rooit Jan Goedegebuure uit St-Annaland enkele rijen Frieslander.

De primeuraardappelen worden tijdens het rooien geschoond, gesorteerd, gewogen en gepalletiseerd. De volgende dag zullen de pallets op de veiling staan.

Beheer
WP Admin