Meten van specifieke witte bloedcellen kan mogelijk bijdragen aan een vroege signalering van mastitis. - Foto: Theo Galama RundveeNieuws

Vroege signalering van mastitis met meetinstrument van Foss

Door het gehalte specifieke witte bloedlichamen te meten is een vroege signalering van mastitis mogelijk.

Mastitis is een kostbare aandoening. Vroeg signaleren van een mogelijk zich ontwikkelende uierontsteking kan bijdragen om tijdig in te kunnen grijpen. Dat kan de kosten, en zo ook de mogelijke negatieve effecten op het dier verminderen. Om een vroege signalering van mastitis af te geven beweegt Foss, producent van analyseapparatuur, zich op het vlak van metingen van het percentage neutrofielen en leukocyten in melk. Daarvoor is speciale analyseapparatuur ontwikkeld.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het opgetelde gehalte van deze twee genoemde soorten witte bloedcellen (differential somatic cell count (DSCC) een indicatie kan zijn van een (zich ontwikkelende) ontsteking in de uier. Door deze witte bloedcellen in de melk te meten als percentage van het totaal celgetal (somatic cell count, SCC) kan dit dus ook een indicator zijn voor uierontsteking.

Praktisch werkbare grens voor veehouders

Uit verschillende onderzoeken is een praktisch werkbare grens voor veehouders bepaald. Bij een gemeten celgetal SCC in melk lager dan 200 (steeds x 1.000 cellen per milliliter) en een DSCC lager dan 65% wordt de uier als gezond gezien. Bij SCC onder 200, maar DSCC boven 65% is dat een indicatie voor een zich ontwikkelende mastitis, terwijl dat in het celgetal SCC nog niet meetbaar is. Hier ligt dus de verfijning als het gaat om vroege detectie.

Bij de combinatie celgetal boven 200 en DSCC boven 65% geldt dat er een infectie in de uier aanwezig is. De combinatie celgetal boven 200 maar DSCC onder 65% is een aanwijzing voor een gemanifesteerde chronische infectie.

Foss heeft het SDCC-meetinstrument inmiddels commercieel inzetbaar. Nederlandse laboratoria werken wel met onder andere Foss-apparatuur, maar de analyseapparaten die specifiek de SDCC meten, zijn hier voor zover bekend nog niet in gebruik. Qlip geeft aan deze apparatuur niet te gebruiken. Het is niet bekend of dat in de toekomst wel gaat gebeuren.

Meer artikelen over uiergezondheid lezen? Bekijk de themapagina hier.
Beheer
WP Admin