Vreugdenhil maakt een soortgelijke stap als A-ware en Milcobel, die hun melkprijs ook met ongeveer een euro verhogen. – Foto: Koos Groenewold RundveeNieuws

Vreugdenhil verhoogt melkprijs juni met €1,11

Vreugdenhil verhoogt de melkprijs voor juni met €1,11 en komt uit op een basismelkprijs van €47,21 per 100 kilo. Melkveehouders die recht hebben op maximale toeslagen voor weidegang en duurzaamheid kunnen dit bedrag zien oplopen tot € 49,31 per 100 kilo.

Vreugdenhil maakt een soortgelijke stap als A-ware en Milcobel, die hun melkprijs ook met ongeveer een euro verhogen. FrieslandCampina, Arla en Lactalis Leerdammer hielden de stijging bescheidener: tussen €0,50 en €0,80.

Biologische melkprijs gelijk

De biologische melkprijs blijft in juni gelijk aan mei en komt uit op €59,49 per 100 kilo; dat is inclusief de maximale toeslagen. De zuivelverwerker verlaagde de prijs in mei met €0,86. Gemiddeld over de eerste zes maanden komt de prijs uit op €59,23 per 100 kilo melk, dat is ruim €3,50 lager dan over dezelfde periode vorig jaar. De genoemde bedragen zijn exclusief btw en gelden bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo melk. De bijdrage van €0,055 per 100 kilo aan ZuivelNL is in mindering gebracht.

Beheer
WP Admin