LTO Noord vreest dat boeren in de buurt in de problemen komen als zij hun mest niet kunnen afzetten.</p> <p><em>Foto: Mark Pasveer</em> AlgemeenNieuws

Vrees voor uitstel bouw Twence

Gemeente Borne wil niet meewerken aan de bouw van mestverwerkingsinstallatie Twence in Zenderen. LTO vreest voor uitstel en de gevolgen daarvan voor een fors aantal Twentse boerenbedrijven. De provincie Overijssel heeft de vergunning al wel verleend.

De boeren in Twente zijn boos op de gemeente. Het college van B en W en de gemeenteraad willen niet meewerken aan de bouw van de mestverwerkingsinstallatie. De gemeente gaat daarmee in tegen de vergunningverlening door de provincie.

Twence moet kwart regionale overschot gaan verwerken

De mestvergister die in Zenderen moet komen, is een initiatief van LTO Noord en afvalverwerker Twence en moet op termijn 250.000 ton mest verwerken. Het gaat om een kwart van het regionale overschot. De mest wordt omgezet in herbruikbare meststoffen, 5 miljoen kuub biogas en 200.000 kuub schoon water dat geloosd kan worden in het oppervlaktewater.

Doel is dat Twence medio 2017 in bedrijf is

LTO vreest dat veehouderijen in de buurt in de problemen gaan komen als zij hun mest niet kunnen afzetten. Het is de bedoeling dat medio 2017 Twence operationeel is. In mestregio Oost is uiterlijk 2017 circa 15 miljoen kilo verwerkingscapaciteit nodig.

Beheer
WP Admin