RundveeAchtergrond

Vrees voor sneeuwbaleffect Russisch importverbod rundvee

Rusland heeft laten weten haar grenzen voor Nederlandse fokvaarzen te sluiten. Exporteurs vrezen voor een sneeuwbaleffect. Een forse prijsdaling blijft vooralsnog uit.

Ondanks het feit dat Rusland haar grenzen voor Nederlands fokvee heeft gesloten, verwachten exporteurs nog geen forse daling van de prijzen van fokvee in Nederland. De vraag naar drachtige vaarzen vanuit andere landen is volgens exporteurs nog steeds goed. Gevreesd wordt echter voor een sneeuwbaleffect. Egypte heeft in ieder geval al aangekondigd voorlopig geen nieuwe importvergunningen af te geven. Andere landen laten zich momenteel informeren.

Wat enigszins soelaas biedt is dat Turkije sinds kort de grenzen weer heeft geopend. Turkije mag een land met potentie genoemd worden. Dat bleek vorig jaar al uit de enorm gestimuleerde rundvleesprijzen in de EU, toen er geëxporteerd mocht gaan worden naar Turkije. Ook de vraag naar melkvee uit onze contreien is er best groot, maar het veterinair certificaat voor Turkije baart de exporteurs echter nog zorgen. De risico’s, onder meer wat betreft IBR, zijn groot. Verschillende exporteurs spreken van lange wachttijden, en onduidelijke controles bij de Turkse grens. Ook het logistieke traject is niet zo eenvoudig, omdat met het oog op de diverse eisen ten aanzien van blauwtongvaccinatie die gelden in de landen die doorkruist worden een rustplaats zorgvuldige keuze vergt.

Transport naar Rusland is minder gecompliceerd. Gehoopt wordt dat het gaat om aanloopproblemen en dat Turkije het grote gat, dat met het wegvallen van de Russische markt is ontstaan, voor een groot deel kan opvullen. De Nederlandse Bond van Handelaren in Vee is nog wat terughoudend wat betreft de handel met Turkije. NBHV-voorzitter Piet Thijsse adviseert leden zich uitvoerig te laten informeren voordat met de handel met Turkije ook maar wordt gestart.
Duidelijk is dat er voor de export meer vaarzen beschikbaar zijn dan gevraagd. Mogelijk dat afnemers in de EU zelf, lees het Verenigd Koninkrijk, zich wat nadrukkelijker opwerpen als (prijsbewuste?) koper.

Beheer
WP Admin