AkkerbouwAchtergrond

Vragen over SPA

Op de infoavonden van Stichting Poolfonds Aardappelen (SPA) lichtten VTA, NAV en LTO de plannen toe. De bestuursleden beantwoordden onderstaande vragen van telers.

Wanneer is definitief zeker dat jullie van start gaan? Ik heb namelijk nog vrije aardappelen.
“Op 25 maart is het go or no go-moment. Dan valt de beslissing.”

Het plan is fantastisch, maar er zijn hier veel te weinig mensen in de zaal. Hoe willen jullie toch die andere telers bereiken?
“Het ligt dus ook aan ons allemaal zoals we hier zitten. Het een-op-eencontact ligt bij ons allemaal.”

Ik heb een buurman die ik morgenvroeg wil overtuigen. Hebben jullie geen A4’tje met gekwantificeerde cijfers?
“Dat kunnen wij op dit moment niet hardmaken.”

Wie bepaalt wat storende aardappelen zijn?
“De nog samen te stellen poolcommissie bepaalt wat te doen.”

Gaat de SPA de aangeboden zogenoemde storende partijen vermarkten?
“Wij als SPA brengen die partij naar de plaats waar die niet meer stoort op de markt. Wij zoeken een koper die buiten de beurscommissie om handelt. Wij zullen deze partijen opkopen en ervoor zorgen dat die nergens meer in het consumptiekanaal terechtkomen.”

Gaat SPA alleen frites doen of ook andere aardappelen?
“In eerste instantie frites en export.”

Met hoeveel biedprijzen komt SPA straks?
“We komen als SPA met biedprijzen voor vijf à zes rassen. Zowel voor frites als export, waar de meeste volumes van zijn.”

Welke handelshuizen nemen deel aan SPA?
“Wij hebben geprobeerd met een goede afspiegeling van de hele kolom om tafel te gaan. Inmiddels is er ook al belangstelling vanuit de verwerkingshoek. Ik zie niet het nut om namen vrij te geven.”

De bijdrage van de telers is maximaal 5 %. Stel dat op het eind van het seizoen geen aardappelen door SPA zijn opgekocht, gaat de 5 % dan terug naar de deelnemers of gaat het bedrag dan door naar volgend seizoen?
“Minus de noodzakelijke organisatiekosten zal dan 4,5 % teruggaan naar de telers.”

Wat zijn de precieze kosten voor een teler met 700 ton aardappelen, waarvan 400 ton op contract, 100 ton niet-geprijsde meeleveraardappelen en 200 ton ongeprijsde vrije aardappelen? Uitgaande van een verkoopprijs van €8,00 per 100 kilo voor de meegeleverde en €10 voor de vrije aardappelen.
“Voor de 100 ton meeleveraardappelen kan de teler bij SPA terecht voor een advies over de verkoopprijs. De teler doet vervolgens zelf zaken met de fabrikant of handelaar. Aansluitend doet de teler bij SPA een melding dat hij de 100 ton voor €8.000 heeft verkocht. Voor de ongeprijsde vrije aardappelen kan de teler bij SPA terecht voor advies en bemiddeling. Vervolgens komt een verkoopcontract van €20.000 tot stand (uitgaande van €10 per 100 kilo) tussen teler en afnemer (fabrikant, handelaar of SPA). De teler krijgt aansluitend van SPA een eindafrekening van €1.400, zijnde 5 % van €28.000.”

Ik ondersteun het initiatief, maar krijg ik na een jaar inzicht in wat er met het geld is gebeurd?
“Er is volledige transparantie en inzage voor wat betreft de kosten. Dat alleen kan de basis zijn voor de toekomst.”

SPA wordt pas een echt succes als het tegelijk in de vier belangrijke aardappellanden in Noordwest-Europa – België, Duitsland, Frankrijk, Nederland – wordt uitgerold. Hoe zien de initiatiefnemers dat?
“Je moet een keer van start gaan. Het ligt in uw handen dat we wel van start gaan. Inmiddels is wel al gesproken en zijn er contacten met Belgische, Duitse en Franse zusterorganisaties.”

Hoe denkt de Nederlandse Mededingingsautoriteit over SPA?
“Er is niks aan de hand. Dat komt mede door het lage percentage van 5 %. Transparantie is het kernwoord en daar kan de NMa toch niks tegen hebben. SPA is helder, sprankelend en transparant.”

Ik heb geen vrije of nog ongeprijsde aardappelen meer. Kan ik SPA niet steunen in de vorm van een donateurschap?
De invulling van het donateurschap zal door de initiatiefnemers van SPA nog nader worden vormgegeven.”

Als SPA dit seizoen niks meer wordt, gaat het dan volgend seizoen wel door?
“We gaan er nog steeds vanuit dat we het dit seizoen wel halen.”

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin