Foto: Van Asseldelft fotografie AlgemeenNieuws

Voorzitterschap biedt kansen voor mineralenconcentraat

Het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie biedt kansen voor de erkenning van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger. Dat verwachten politici en beleidsmedewerkers in Brussel.

In de eerste helft van dit jaar staat bij de Europese Commissie een herziening van het kunstmestbeleid op de agenda. Nederland wil zich hierbij inzetten om mineralenconcentraat uit dierlijke mest toe te laten als kunstmestvervanger.

Herziening

De herziening van het bestaande beleid gebeurt door de Europese Commissie. Nederland kan als voorzitter ervoor zorgen dat er vaart komt in het dossier. In het kader van duurzaamheid en het sluiten van kringlopen wil Nederland pleiten voor het hergebruiken van mineralen uit dierlijke mest als kunstmestvervanger. Nederland probeert deze erkenning al jaren te krijgen in Brussel, maar tot nu toe is alleen goedkeuring gekregen voor een pilot. De herziening van het kunstmestbeleid biedt mogelijk nieuwe kansen.

Antibioticabeleid

Nederland zet tijdens het voorzitterschap op agrarisch gebied verder het antibioticabeleid en verbetering van de marktmacht voor boeren en tuinders op de agenda. De Nederlandse Europarlementariërs verwachten dat Nederland als voorzitter zich vooral richt op de vluchtelingencrisis en verbetering van de economie.

Bekijk een top 5 van de prioriteiten van het Nederlandse EU-voorzitterschap, samengesteld door AGRA FACTS-redacteuren Rose O’Donovan en Ed Bra.Huidige crises

Esther de Lange, CDA-Europarlementariër, vindt dat het Nederlands voorzitterschap op een zeer moeilijk moment komt. “De Europese Unie wordt zowel intern als extern bedreigd door crises en instabiliteit. Wij verwachten van het Nederlands voorzitterschap dan ook dat het er alles aan gaat doen om de eenheid en daadkracht in Europa te waarborgen”, aldus De Lange.

Andere plannen

Hans van Baalen van de VVD vindt dat Nederland zich moet richten op het versterken van de interne markt en de internationale handel. “Economische groei is de enige oplossing voor veel problemen in de EU”, vindt Van Baalen. Bas Eickhout van Groenlinks hoopt dat Nederland met het voorzitterschap het voortouw neemt bij de aanpak van de klimaatverandering en snel vooruitgang gaat boeken als het gaat om verduurzaming van de energievoorziening. Anja Hazekamp (PvdD) verwacht dat Nederland zich sterk maakt voor een leefbare planeet. “Dagenlange diertransporten moeten drastisch worden verkort. Ook het behoud van natuurbeschermingsregels en een verbod op hormoonverstorende stoffen zijn belangrijke thema’s in 2016”, aldus Hazekamp.

Bekijk een infographic over Nederland in vergelijking met de EU.

Een overzicht van de kunstmestprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin