Antonio Tajani. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Voorzitter Europarlement wil fors korten op landbouw

De Italiaanse voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani vindt dat het landbouwbudget van de Europese Unie kan worden gehalveerd.

Niet-grondeigenaren zouden het grootste deel van de Europese begroting moeten krijgen, maar dat geld moet worden uitgetrokken voor veiligheid, immigratie jeugdwerkloosheid en klimaatverandering, vindt de christen-democraat.

40% van het begrotingsbudget

Een verandering van de Europese Unie is alleen mogelijk als de begroting wordt aangepast, aldus een medewerker van het parlement van voorzitter Tajani, die wordt geciteerd door het doorgaans goed ingevoerde Politico.

Een van de argumenten om de steun aan de landbouw te verminderen is dat de land- en tuinbouw 2% van het bruto Europees product voor hun rekening nemen, maar daarvoor 40% van het begrotingsbudget krijgen.

Antonio Tajani. - Foto: ANP

Antonio Tajani. – Foto: ANP

Phil Hogan niet op de hoogte

Europees landbouwcommissaris Phil Hogan heeft geen weet van het plan. Tajani heeft daarover geen overleg gevoerd met de Europese Commissie.

Tajani’s voorstel omvat meer dan de aanpassing van het landbouwbudget. Hij wil ook de begrotingscyclus aanpassen van een zevenjaarsperiode naar een vijfjaarsperiode, die beter aansluit bij de parlementaire termijnen. Europarlementariërs worden voor een periode van vijf jaar gekozen en ook de zittingsduur van de Europese Commissie is vijf jaar.

Beheer
WP Admin