Foto: Koos van der Spek AkkerbouwColumn

‘Voorjaarswerkzaamheden op het land’

Een beetje rust in de onzekere tijd waarin we nu zitten.

Ieder voorjaar is anders. Zo ook dit voorjaar weer. In eerste instantie leek het erop dat het weer een grote strijd zou gaan opleveren om een goed zaaibed te bereiden. Mede dankzij de geringe hoeveelheid neerslag en een klein nachtvorstje viel het uiteindelijk mee. Ieder op zijn eigen manier: de een zaaide vroeg in nog vochtige grond, de ander wachtte op een bui. Met de spanning of er genoeg neerslag zou vallen en er vervolgens geen korst zou ontstaan. Dat laatste blijkt ook dit jaar toch weer een uitdaging. Mede door de lage luchtvochtigheid en de oostenwind droogde de toplaag bijzonder hard op en moest op menig perceel de haspel of een korstenbreker eraan te pas komen.

Aardappelen poten in rustig tempo

Desondanks verlopen de voorjaarswerkzaamheden hier behoorlijk rustig. Door de lange droge periodes verloopt het aardappelen poten in een rustig tempo. Velen wachten tot de ondergrond droog genoeg is of tot er dierlijke mest beschikbaar is. De meeste aardappelen zitten er ondertussen wel in en veel percelen zijn gefreesd. De zware grond wordt bijna te droog om een mooie rug op te bouwen. Door de lage temperatuur zit de groei er nog niet echt in maar is de start van de meeste gewassen goed.

Dit geeft een beetje rust in de onzekere tijd waarin we nu zitten. Na twee jaar in de ban van corona krijgen we steeds meer te maken met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De sancties die het westen oplegt aan Rusland hebben ook grote gevolgen voor onze economie en zeker voor onze sector. Voor sommige producten valt de afzet weg, voor andere producten stijgt de kostprijs enorm door gebrek aan grondstoffen. Maar ook door hoge inflatie, stijging van de rente, mechanisatie- en brandstofkosten.

Producten stijgen in prijs

In eerste instantie ging alleen de graanprijs omhoog maar nu beginnen ook de prijzen voor andere producten te stijgen. Afnemers proberen met een geringe prijsverhoging contracten af te sluiten. Ik hoop dat de meesten onder ons eerst goed rekenen voordat er een handtekening gezet wordt. Goed rekenen met een gewone opbrengst, reële kosten en een redelijke marge zodat er ook nog ruimte is om een tegenvaller te overbruggen.

Nu corona geen nieuws meer is en de media weinig nieuws weten te brengen over de oorlog in Oekraïne, komt ons sociale leven weer een beetje terug op het niveau van drie jaar terug. Eindelijk weer eens een normale Koningsdag zonder allerlei beperkingen en ook nog met een heerlijk zonnig weertje. Even een beetje ontspanning met het gezin zorgt ervoor dat we alle zorgen even vergeten. Op zijn tijd best belangrijk met alle onzekere factoren die op ons af komen!

Beheer
WP Admin