Johan Remkes, die optreedt als gespreksleider, komt aan voor een verkennend gesprek van vertegenwoordigers van boerenorganisaties met een afvaardiging van het kabinet. Foto: ANP AlgemeenNieuws

Vooral minder kritische boerenclubs bij Remkes

De helft van Remkes’ genodigden heeft vriendelijk voor de eer bedankt, waarmee vooral vertegenwoordigers van natuur-inclusieve en biologische boerenclubs aan tafel zitten met het kabinet.

Naast LTO Nederland ontvangt Remkes vrijdag Biohuis, Bionext, BoerenNatuur, Netwerk Grondig, Caring Farmers, Demeter, Federatie agro-ecologische boeren, Sectorraad Paarden, TransitieCoalitie Voedsel en Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek. Dit zijn organisaties die een stuk minder fel in de stikstofdiscussie staan.

Niet alle organisaties een duidelijk standpunt

De hierboven genoemde organisaties zijn niet degenen die zich al wekenlang verzetten tegen de stikstofplannen. Sommigen hebben niet eens een standpunt op hun website staan over het aanstaande beleid. Neem de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA), een collectief van boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen in de Gelderse Achterhoek. Een club die ook via koepelorganisatie BoerenNatuur aan tafel zit. Op de website van de VALA gaat het vooral over de nieuwe voorwaarden voor agrarisch natuurbeheer in het nieuwe GLB. Wat ze van de stikstofplannen vinden vermelden ze niet. Koepelorganisatie BoerenNatuur verwijst op hun website naar een column van voorzitter Alex Datema over de inmiddels beruchte stikstofbrief van Van der Wal en de perspectiefbrief van Staghouwer. Datema mist vooral concrete handvatten voor boeren waarmee ze aan de slag kunnen voor hun bedrijf. Daarbij tekent Datema ook nog aan dat de overheid boeren moet ondersteunen. Toch een stuk minder felle kritiek dan wat we de afgelopen weken hebben gehoord van demonstrerende boeren, die het liefst alle plannen direct zien verdwijnen. Netwerk Grondig kwam voor het overleg nog wel met een stevig statement, het eist een maatschappelijke kosten-batenanalyse van het stikstofbeleid.

Biologische sector

Ook de biologische sector is vrijdag dubbel vertegenwoordigd, via Biohuis en Bionext. Beide clubs onderschrijven het ‘groen boerenplan’ wat afgelopen juli werd aangeboden aan beide ministers. Net als Demeter, de stichting voor bio-dynamsiche boeren en de Caring Farmers. Wederom organisaties die geen enorme bezwaren hebben bij het overheidsbeleid, Caring Farmers onderschrijft de doelen. Ze zitten er om de uitwerking bij te schaven.

De gesprekken met Remkes zijn in het leven geroepen om iets te doen aan de maatschappelijke onrust rondom de boerenprotesten vanwege de stikstofplannen. Verreweg de grootste groep boeren wordt vrijdag vertegenwoordigd door Sjaak van der Tak. De LTO-voorzitter, zal ‘een boodschap overbrengen’ aan het kabinet namens nog 7 boerenclubs, vooral namens degenen die de afgelopen weken zich flink hebben verzet tegen de stikstofplannen. Dezelfde boerenclubs die 6 weken geleden tienduizenden boeren op de been kregen om te demonstreren in het Gelderse Stroe. “De eenheid is groter dan ooit” jubelen onder andere Jeroen van Maanen van NMV en Mark van den Oever van FDF. Dat geldt voor de samenwerking van deze 8, maar de overige boerenvertegenwoordigers aan tafel bij Remkes en de bewindslieden zitten er met andere standpunten.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Reacties

  1. begin bij je zelf, ” burger” ( wat je/we de laatste 40 jaar aan stikstof en co2 uitgestoten hebt, heb het nog niet over alle plastic die we overal laten slingeren, zowel langs de wegen tot en met de zee toe) . kijk eerst eens in de spiegel en zie de balk in onze ogen, waarna de splinter bij de boer.

  2. onzin/halve waarheden en allerlei complot theorieen uitkramen, het leefmilieu op aarde naar de kloten helpen, daar ga jij je ooit voor schamen. Het gaat ze om hebzucht, hun wil doordrammen, totale afwezigheid van enige bereidheid of het vermogen om zich te veranderen of aan te passen aan de realiteit daar moet je je voor schamen.

  3. onbeschaafd gedrag en onbeschaafde uitspraken.
    bij een deel heeft de algemene ontwikkeling toch stil gestaan
    wie wil daar bij horen?!!

    1. Terwijl het het land uittrappen van een hardwerkend bevolkings deel wat hier al duizenden jaren woont nadat al hun bezittingen zijn afgenomen onder het mom van leugens wel iets van doen heeft met beschaving?? Dat heet communisme en daar zou je je diep voor moeten schamen.

Beheer
WP Admin