RundveeNieuws

Voor weidemelktoeslag moet hele stapel weiden

Amersfoort – Elke koe jaarlijks minstens 120 dagen, 6 uur per dag weiden volstaat niet om in aanmerking te komen voor een weidemelktoeslag bij FrieslandCampina. Volledige weidegang is bij FrieslandCampina in het weideseizoen de hele koppel minstens 120 dagen lang 6 uur per dag weiden.

Dit sprak de kantonrechter in Amersfoort onlangs uit in een procedure die een lid van de coöperatie had aangespannen tegen FrieslandCampina. De rechter onderschrijft met dit oordeel de opvatting van het coöperatiebestuur.

Het geschil tussen de veehouder en FrieslandCampina bleek toen een ledenbezoeker in september 2012 constateerde dat de veehouder standaard een derde van zijn melkveestapel – de verse koeien – voor drie maanden binnenhield. Wel zorgde de boer ervoor dat iedere koe afzonderlijk voldeed aan de weidegang-eis.

Gevolg van de controle was dat de veehouder vanaf oktober 2012 zijn weidemelkpremie misliep, omdat zijn melk voortaan als reguliere melk zou worden opgehaald. De veehouder tekende daar in januari 2013 bezwaar tegen aan, met verwijzing naar zijn interpretatie van de weidegang-eis. Ook eiste hij de nabetaling van bijna 5.600 euro aan melkgeld, zijnde het verschil tussen de uitbetaling voor deelweidegang en volledige weidegang. Op jaarbasis leverde de veehouder bijna 1,5 miljoen kilo melk.

Het coöperatiebestuur wees het bezwaar af. Het stelde dat pas een weidemelktoeslag zou worden gegeven als werd voldaan aan de strengere eis, dat de hele melkveestapel in het weideseizoen tegelijk naar buiten gaat, en dan 120 dagen minstens 6 uur. De boer stapte hierop naar de rechter, maar werd ook door hem in het ongelijk gesteld. FrieslandCampina zegt niet meer voorbeelden te kennen van leden die de laatste jaren over de weidegang naar de rechter zijn gestapt.

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin