Foto: ANP en Henk Riswick AlgemeenNieuws

Voor nieuwjaar heeft gros betalingsrechten binnen

Voor nieuwjaar heeft 90% van de boeren de betalingsrechten op de rekening staan.

RVO.nl is begonnen met het uitbetalen van de goedgekeurde aanvragen voor uitbetaling van betalingsrechten, vergroeningsbetaling en extra betaling jonge landbouwers, afgekort BBR.

46.100 aanvragen

RVO.nl ontving 46.100 aanvragen. Verwachting is dat 90% hiervan uiterlijk op 31 december is afgehandeld. Voor ongeveer 4.500 aanvragers geldt dat ze eerst alleen de basisbetaling krijgen. De reden daarvan is dat de controles op de vergroening en de jonge landbouwers nog niet zijn afgerond.

Toelichting op hoogte bedrag

Binnen 7 dagen na ontvangst van het BBR-geld krijgt de aanvrager een ‘beslisbrief’. Daarin staat een toelichting over het tot stand komen van het bedrag. Mocht de aanvraag zijn afgewezen dan ontvangt de aanvrager eveneens een brief met daarin de reden van de afwijzing.

De status van de aanvraag is te volgen in ‘Mijn dossier’ op mijn.rvo.nl. Onder het kopje ‘Lopende zaken’ is te zien in welke fase de aanvraag zit.

Beheer
WP Admin