Foto: Roel Dijkstra AlgemeenColumn

‘Vonnis valt op formatietafel’

De stikstofuitstoot van de melkveehouderij is te hoog. Minister Schouten waarschuwt voor maatregelen. Op de verschillende forums en sociale media krijgt ze sloten bagger over zich heen. Volgens vele reageerders bestaat er geen stikstofprobleem en zijn het bedenksels uit de ‘groene’ grachtengordel.

Dat is gevaarlijk. Want terwijl nogal wat boeren in de ontkenningsfase zitten dendert de trein door aan de formatietafel. Daar is ontkennen niet aan de orde. De tafel ligt vol met rapporten over de stikstofproblematiek en de landbouw.

Ik noem er een paar. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kwam met twee doorberekende scenario’s. Beiden bevatten pakketten om de veestapel te verkleinen. ‘Wageningen’ berekende hoeveel inkrimping van de veestapel gaat kosten. AgriNL, u weet wel, de club bobo’s van de industrie rondom de boeren, deponeerde ook een rapport over de toekomst van de landbouw. Ze schrokken van de reacties uit boerenkring, maar het kwaad was al geschied. Het rapport speelt een rol bij de formatie.

Inkrimping van veehouderij

Tot slot het stuk, dat de VVD en het CDA in september schreven om de formatie los te trekken. Ook daar een forse stikstofreductie met uitkoop van boeren. Ten behoeve van de woningbouw. CU onderhandelaar Segers liet het stuk in een trein liggen. Daarom wordt het nu pas openbaar. Wat opvalt, is dat het geschreven is om D66 met de inkrimping van de veestapel ter wille te zijn. CDA en VVD willen een “herinrichting van het landelijk gebied”.

We moeten Segers dankbaar zijn voor slordige omgang met stukken uit de formatie. We weten nu hoe er gedacht wordt door de onderhandelaars van CDA en VVD. Als er een regeerakkoord komt, weten we dat het gaat in de richting een forse inkrimping van de veehouderij. Daar zijn miljarden voor beschikbaar. Dit alles om woningbouw en het aanleggen van wegen mogelijk te maken. En wie weet, nog een vliegveld er bij.

‘Actievoeren tot we een ons wegen’

We kunnen straks actievoeren tot we een ons wegen, maar het gaat zoals aan de formatietafel wordt besloten. Daar helpen geen trekkers in Den Haag meer bij. Dus kunnen we beter proberen het onheil zo goed mogelijk in onze richting om te buigen. Dan moeten we toch maar denken aan de herinrichting van het landelijk gebied. Dat willen CDA en VVD, maar het staat ook in het rapport van AgriNL.

Bijvoorbeeld een soort nationale ruilverkaveling. Jaren terug hadden we de ruilverkaveling in vele gebieden in ons land. Dat was een zwaar proces. Boeren en natuurminnaars vochten elkaar de tent uit. Maar later waren dit de betere boerengebieden met een duidelijke scheiding tussen landbouw en natuur. Daar moeten we nu ook naar streven. Geen circulaire landbouw van gepruts met randen natuur aan de slootkanten. Vrij baan voor boeren op de ene plek, ruimte voor natuur op de andere plek. Dan kunnen beide zich naar wens ontwikkelen.

De miljarden kunnen worden gebruikt om boeren uit te kopen of te verplaatsen. Met veel geld is de bereidheid om te stoppen groter dan we nu denken. Dus, op naar een landelijke ruilverkaveling!

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Reacties

  1. Vergaderboer er is nog steeds geen stikstof probleem! Er is op papier een probleem van gemaakt. Dat is niet gevaarlijk om het te ontkennen maar gewoon een feit. Dat het niets helpt weet ik ook want de agenda is op moment om veel vluchtelingen een woning te bieden. Daarnaast wil het D’66 tuig graag een woning buitenaf en moet die voedselproducent oprotten. Dat kun je natuurlijk niet zo zeggen dus koppel je er een papieren probleem aan. Je partij genoten in de rechterlijke macht helpen wel een handje

  2. Zelfs de Flevolandse boeren moeten de borst nat maken. Hun land onder korte pacht zou wel eens als ruilgrond voor de zandboeren van nabij natuurgebieden gebruikt kunnen worden. M.a.w. de oude tijden van weleer dienen zich weer aan, herverkaveling oudeland via de polders. Zitten hier de Polderboeren op te wachten? Zeker niet degenen die hun bedrijf hebben aangepast aan de uitbreiding via deze korte pacht gronden. Den Haag lijkt te denken dat de Flevolandse klei alle ellende veroorzaakt door politieke beslissingen ingegeven door de Groene Lobby kan oplossen en dat het terugschroeven van de agrarische productie via beperkende maatregelen zowel de voedselzekerheid als de biobased industrie ongemoeid laten.

Beheer
WP Admin