Foto: ANP AlgemeenNieuws

Von der Leyen wil in gesprek blijven met boeren over toekomst landbouw

Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen sprak tijdens haar ‘troonrede’ haar dank uit aan alle Europese boeren. Komend jaar wil zij daarnaast graag een “strategische dialoog” op gang brengen over de toekomst van de landbouw in de Europese Unie.

Von der Leyen hield haar Europese troonrede. Hierin blikte zij terug op wat Europa de afgelopen jaren heeft bereikt. Met de blik gericht op de Europese verkiezingen van volgend jaar, onthulde zij ook haar plannen voor het laatste jaar van ‘haar’ Commissie.

Tijdens haar troonrede gaf ze veel aandacht aan de vergroeningsplannen van de Europese Unie. Niet gek ook, want op dat gebied is niet stilgezeten. Zeker het afgelopen jaar heeft zij hard moeten vechten om plannen voor natuurherstel, pesticidengebruik en andere landbouwhervormingen door het Europees parlement en de Raad te loodsen.

Binnen haar eigen partij, de Christendemocratische EVP, ontstond steeds meer onvrede over hoe Europa haar boeren behandelt. Die zouden namelijk steeds verder in een hoek gedreven worden door alle recente klimaatplannen.

Groene handreiking

In haar troonrede lijkt Von der Leyen dan ook een andere koers in te willen slaan, iets wat andere EU-bronnen al eerder bevestigden. Zo sprak zij uitgebreid haar waardering uit aan alle Europese boeren “die zich dagelijks inzetten om ons van voedsel te voorzien”.

“Onze boeren zorgen voor gezond voedsel en een zelfvoorzienende landbouwsector. Dat is hét uitgangspunt van het Europese landbouwbeleid.” stelt ze. Maar dat is “geen vanzelfsprekendheid”, voegt Von der Leyen daaraan toe, waarmee ze doelt op de Russische inval in Oekraïne en klimaatverandering.

Daarom benadrukt de Commissievoorzitter nogmaals het belang van een transitie naar een duurzamere landbouwsector die in balans is met de natuur. “Alleen zo kunnen we onze voedselveiligheid in de toekomst waarborgen.” beklemtoont ze. Daarom wil ze, in een handreiking aan de Europese boeren, een dialoog beginnen over de toekomst van de landbouw in de EU.

In gesprek blijven

Met deze dialoog wil Von der Leyen de polarisatie die momenteel zichtbaar is in landbouwdebatten, tegengaan. “Ik ben en blijf ervan overtuigd dat landbouw en natuurbehoud hand in hand kunnen gaan.” eindigt ze haar betoog. “We hebben beide nodig.”

Ze lijkt dus te stellen dat alleen door in gesprek te blijven, Europa de “nieuwe uitdagingen” in de landbouw aan zal kunnen. Hoe deze dialoog precies vormgegeven gaat worden, is nog niet duidelijk.

Bert-Jan Ruissen, Europarlementariër voor de SGP, heeft “gemende gevoelens” over het opstarten van een dialoog. “Het is belangrijk in gesprek te blijven met de sector, maar er komt nu al veel beknellende wetgeving op de landbouw af. Ze had deze dialoog veel eerder moeten opstarten.”

VVD-Europarlementariër Jan Huitema kijkt erg positief naar de uitspraken van Von der Leyen. “Ik ben heel blij dat dit nu gebeurd. Zowel in Europa als in Nederland zien we dat boeren perspectief moeten hebben, dat we moeten luisteren naar wat de behoeftes zijn. Dat gaat trouwens verder dan alleen de landbouwsector. Zonder dialoog gaan we de problemen waar we voorstaan niet kunnen oplossen.” laat hij weten.

Beheer
WP Admin