Foto: Sytze Bakker AkkerbouwFoto

Volle putten nopen telers tot mestuitrijden

Boeren hebben te maken met een nat voorjaar. Het uitrijden van mest loopt daardoor vertraging op, waardoor mestputten vol raken. Zodra het enigszins kan rijden akkerbouwers in Flevoland toch mest uit. Op lichte zandgrond is zelfs al mest op bouwland uitgereden.

Lees ook: Mestuitrijden stagneert, putten raken vol