Vretende koeien. - Foto: Koos Groenewold RundveeAchtergrond

Voederwaardeprijzen eiwitarme grondstof dalen

Wageningen Livestock Research heeft de voederwaardeprijzen voor de melkveesector per 23 juli vastgesteld op 18,8 cent voor kVEM, bij een kilo DVE-toeslagprijs van 91,1 cent.

De kVEM-prijs is daarmee gedaald met 2,1 cent ten opzichte van de voorgaande maand. De kilo DVE-toeslagprijs is daarentegen gestegen, met 14,5 cent. Ten opzichte van begin dit jaar is deze DVE-toeslag nog relatief laag, al is hij al een paar maanden aan het stijgen.

Voor vleesvee zijn de wijzigingen van deze maand vergelijkbaar. Daarvoor daalt de kVEVI-prijs met 2,5 cent naar 16,4 cent. De kilo DVE-toeslag stijgt, met 17,5 cent naar 104,2 cent.

‘Oogstdruk’ op graanprijzen neemt toe

De voederwaardeprijzen van de voedergrondstoffen ontwikkelen zich net als vier weken geleden niet vanwege algemene trends in de groepen ‘eiwitarm’ en ‘eiwitrijk’. Vooral voor de van granen en oliezaden afgeleide producten telt deze dagen de aanvoer dan wel beschikbaarheid sterk mee. Dat uit zich nu in toenemende druk op de prijzen van mais- en tarwemeel. Tot dusver zijn die gebaseerd op oude oogsten en in het geval van graan staat dat gelijk aan duurder. In de graanmarkt neemt de ‘oogstdruk’ op de prijzen geleidelijk toe.

Prijs eiwitrijke voergrondstoffen nog steeds hoog

Het tot vorige maand hoge prijspeil van de eiwitrijke voergrondstoffen is niet gedaald. De oogstovergang van het ene op het andere seizoen gaat hier de volgende maand sterker invloed krijgen.

De voederwaardeprijzen voor mengvoeders wijzigen wederom niet extreem. De voederwaardeprijs voor de zeer eiwitrijke brok is 2% verhoogd, naar € 340,70 per ton, die voor de energierijke brok is 2,5 procent verlaagd, naar € 270,79 per ton.

Een overzicht van de voerprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin