Partner
Tot nu toe hadden we een supergoed weidejaar, maar een aandachtspunt is dat vanaf juni de VEM in gras daalt. - Foto: De Heus RundveePartner

Voederwaarde in gras

Vooralsnog hebben we een super weidejaar. De grasgroei was goed en door de goede smakelijkheid realiseerden we een hoge opname, daarnaast was de benutting erg goed. We konden met een laag ureum een goed melkeiwit melken. En dat moet ook, gezien de hoge melkprijs.

Bekijk de video met de tips van Jurrien hieronder of scroll verder om de tekst te lezen.

VEM in gras

Maar vanaf juni daalt de VEM in gras, en tegenover het voorjaar scheelt dat zomaar 100 VEM. Bij 7 à 8 kilo drogestofopname is dat al bijna 2 liter melk. Daarnaast stijgt het RE, en dus verandert de DVE/OEB-verhouding in het gras. In het figuur hieronder zie je wat hier de oorzaak van is. Door het teruglopende suiker daalt de VEM, terwijl het eiwit stijgt. Als je dit eiwit goed wilt benutten, is bijsturen op stal met de juiste energiebron een vereiste.

Smakelijkheid

Een ander aandachtspunt is de smakelijkheid van het gras. Het suiker en dus de smakelijkheid loopt terug, met een lagere gras-opname tot gevolg. Gezien de hoge grasgroei van dit moment, adviseert Jurrien klanten momenteel om vroeg in te scharen, soms 10 dagen na maaien. Hierdoor blijft het gras fris. Schaar je te laat in, dan loop je het risico dat het gras muf wordt van onderen en de opname achteruitgaat.

Verse koeien

Onderweg zien we momenteel veel koeien droog staan, deze zullen binnenkort kalven, en komen dan terecht in eiwitrijker gras. Zorg ervoor dat deze koeien voldoende worden ondersteund met bijvoeding op stal, om te voorkomen dat ze een energietekort krijgen. Denk daarom nu vast na over welk ruwvoer je richting juli/augustus beschikbaar hebt en schakel op tijd!

Hitte

Let ook op de hitte. Eventueel kun je de koeien vroeg naar buiten doen en rond het warmste moment van de dag uit de brandende zon halen. ’s Avonds de koeien naar buiten doen helpt om af te koelen. Van nature weidt een koe het liefst ’s avonds, dan zullen ze dus veel kilogrammen opnemen. Tijdens warme dagen zullen koeien ook minder opnemen. Denk ook aan een pensbuffer om het pensmilieu gezond te houden.

Samenvattend

    • VEM loopt terug door andere verhouding suiker/ruw eiwit in gras:

· (energie rijk) bijsturen op stal vereist

    • Smakelijkheid en opname loopt terug:

· vroeg inscharen voor fris gras

    • Veel droogstaande koeien:

· ondersteunen ter voorkoming energiegebrek

    • Let op hitte:

· ander weideritme
· lagere opname = bufferen

Kijk op gras

Overleg met jouw De Heus specialist wat jij kunt doen. Klik hier voor actuele gras cijfers naar regio en grondsoort.

Voor meer informatie of contact: www.de-heus.nl

Beheer
WP Admin