Foto: Sytze Bakker RundveeFoto

Voedergewassen volop in de lift met actuele teelttechnieken

Profytodsd heeft een maisdemo aangelegd in samenwerking met MAS seeds om kennis te delen met maistelers.

Zo’n 50 jaar geleden werd mais geïntroduceerd in Nederland. In die tijd waren LG 5, LG 11 en Brutus rassen die in de noordelijke gebieden van Europa goed te telen waren. Snijmais is immers een warmteminnend gewas dat, zei men toen, op de koude gronden boven de grote rivieren slecht tot voldoende productie zou komen.