Ontbossing - Foto: Canva/richcarey AlgemeenNieuws

VN waarschuwt voor verlies vruchtbare landbouwgrond

Wereldwijd loopt de kwaliteit van 20 tot 40% van de landbouwgrond achteruit, en dat wordt in de loop der jaren snel meer, waarschuwen experts van de VN.

In het rapport Global Land Outlook van United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), een afdeling van de VN die zich bezighoudt met de strijd tegen verwoestijning, worden beleidsmakers geadviseerd om in te zetten op bodemherstel, bescherming van bedreigde diersoorten en de kwaliteit van drinkwater. Het verlies aan bodemkwaliteit wordt veroorzaakt door menselijk handelen als ontbossing, bodemverdichting door stedenbouw, intensieve teelt en het gebruik van chemische middelen. De bodem is minder in staat om mineralen, meststoffen en water op te nemen en dat zorgt voor minder gewasopbrengsten.

Moderne landbouw veroorzaakt kwaliteitsverlies landbouwgrond

De moderne landbouw is volgens UNCCD verantwoordelijk voor 80% van de ontbossing, gebruikt 70% van het zoete water en is de grootste bedreiger van het wereldwijde verlies aan biodiversiteit. Tegelijk is de bodemgezondheid, vooral in de vorm van bodemleven, verwaarloosd. Ook het gebruik van monoculturen, het omzagen van bos om landbouwgrond te ontginnen en het gebruik van stikstofkunstmest zorgen voor de wereldwijde teruggang van de kwaliteit van landbouwgrond, staat in het rapport.

De VN waarschuwt voor een grote voedselcrisis, vergeleken met de huidige hoge prijzen voor voedsel en plaatselijke tekorten, een relatief klein probleem zijn. Twee van de belangrijkste klimaatacties om het tij te keren zijn het radicaal terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en beter landgebruik in de landbouw, bosbouw en natuur, meldt Sander van Andel, van de Nederlandse afdeling van het VN-agentschap, aan ANP.

Kwaliteitsherstel ook goed voor klimaat

Internationaal is al afgesproken om een landoppervlakte van in totaal 1 miljard hectare in kwaliteit te herstellen voor 2030, maar dat is niet genoeg, waarschuwen de rapportschrijvers. Dit houdt onder andere in dat meer koolstof in de bodem wordt opgeslagen, waarmee, behalve de voedselcrisis, ook de klimaatcrisis (deels) kan worden afgewend, aldus de experts.

Het advies is om in te zetten op groene en blauwe ruimtes in stedelijke gebieden, duurzame territoriale ontwikkeling op het grensvlak tussen stad en platteland, regeneratieve voedsel- en grondstoffenproductie in de landbouw, behoud en herstel van natuurlijke ecosystemen, zoals bossen en beheer en verbinding van beschermde natuurgebieden. Het centraal stellen van deze vijf oplossingsrichtingen in het toekomstige ontwikkelingsbeleid en buitenlandse economische activiteiten van Nederland en de Europese Unie is essentieel om een wereldwijde catastrofe af te wenden. Het zal ook veel voordelen opleveren voor zowel het klimaat, de natuur als de mens, aldus Van Andel.

Reacties

  1. Laten we het simpel benaderen zodat ik het ook begrijp. Als de steden 2 keer zo groot worden pompen ze 2 keer zoveel water op. Bij een gelijke neerslag krijg je dan toch vanzelf waterpeil verlaging? Eigenlijk is het nog erger want binnen de bebouwde kom zakt het water niet in de bodem maar wordt direct afgevoerd. Dus minder dan 2 maal zoveel aanvoer van water maar wel 2 maal zo veel oppompen.

  2. Ach, de Sanders van Andels moeten ook eens wat roepen, dat het totaal nutteloos en ondeskundig is daar wordt hij binnen die organisatie toch niet op afgerekend!

  3. O Sorry er waren ook bossen in het oosten en westen van het continent. Wat zaten er gaten in de ozonlaag van al die bison boeren en scheten! De overheden zijn vooral bezig om hun burgers te beperken op zaken die niet te zien of aan te tonen zijn zoals CO2 stikstof ammoniak Methaan etc. De Concentraties in de lucht zijn echter zo laag dat ze onmogelijk van invloed zijn op wat dan ook! Als je de mensen maar bang genoeg maakt en heel drastische draconische maatregelen opdringt dan MOET het wel waar zijn toch?

  4. Zoek op ” CO2 concentration history graph”. Pak de grafiek van de afgelopen 600 miljoen jaar en concludeer dat de CO2 concentratie in de lucht op dit moment het laagste is van de afgelopen 600 miljoen jaar! Het klimaat mankeert ook weinig aan. Een beetje warmer mag maar een beetje kouder is catastrofaal zoals de geschiedenis ons heeft geleerd. Er ligt een boven gemiddelde hoeveelheid ijs op de noordpool. Wie denkt dat ik dat uit mijn duim zuig moet gewoon even de moeite nemen om naar het Danish Meteorological institute te gaan en te klikken op “Arctic sea ice extend”. Tot een paar honderd jaar geleden werd Noord Amerika elk jaar kaal geschoren door tussen de 60 en 80 miljoen bisons. Kaalgeschoren bedoel ik mee dat niet alleen het gras werd opgevreten maar ook de boompjes. De boss en groeiden enkel in het hoge noorden en zuidelijker begonnen de bossen pas te groeien nadat de bizons zo goed als uitgeroeid waren.

  5. Tjonge wat een blablabla. De landbouw is overal de oorzaak van. Alles komt dus goed als de boeren stoppen met voedsel produceren. Een stoppende boer hakt geen bomen meer om, vervuild de aarde niet door stikstofkunstmest, verpest de bodem niet, vervuild het water niet en de biodiversiteit komt ook weer goed. Hoe de burger dan aan zijn eten komt staat er niet. Misschien beter als we voortaan stellen dat de boer niet vervuilt maar de boer vervuilt voor het eten van de burger. Als de burger stopt met eten dan stopt ook de vervuiling.

Beheer
WP Admin