Foto: Ronald Hissink RundveeNieuws

Vloerfabrikanten en overheid zijn het eens over emissiearme vloer

De fabrikanten van emissiearme vloeren en het minsterie van Infrastructuur en Milieu hebben een overeenstemming bereikt over het beoordelen van meetrapporten van emissiearme vloeren.

Dit meldt Agrabeton.

In juni 2016 ontstond er onenigheid tussen de fabrikanten en het ministerie over de beoordeling van gemeten ammoniakemissies in proefstallen. Om tot een oplossing te komen hebben twee externe deskundigen advies uitgebracht.

Conclusie van het advies is dat er geen aanleiding is voor een correctie van de uitkomsten van de uitgevoerde metingen in proefstallen. Op basis hiervan kan de vaststelling van definitieve emissiefactoren komen. In de eerstvolgende wijziging van de Rav-lijst in april worden de definitieve emissiefactoren gepubliceerd. Met het vaststellen van de beoordelingsmethode kunnen een aantal vloersystemen die nu nog in de eindfase van de beoordeling zitten, op korte termijn worden erkend. Voor veehouders wordt de keus aan emissiearme vloeren in de loop van dit voorjaar dus een stuk ruimer.

Voor de volgende vloeren worden de emissiefactoren definitief:

  • HCI W5-vloer, 8 kilo, NH3/plaats/jaar
  • HCI W4-vloer + Concrelit C6-vloer, 7 kilo
  • Berkel D1-vloer + Qwinpro Welzijnsvloer, 7 kilo
  • Beerepoot Groene Vlag Mat Only-vloer, 7 kilo
  • Swaans G6-vloer, 6 kilo