<em>Foto: Peter Roek</em> AlgemeenNieuws

Vlastelers krijgen bij rechter nul op rekest

Tien Zeeuwse en Vlaamse vlastelers krijgen van de rechter geen steun in hun strijd voor toekenning van hectaretoeslagen voor de teelt van vlas. De steun voor de vlasteelt gaat naar de grondeigenaren en niet naar de beroepsmatige telers. De telers lopen daardoor naar schatting tenminste €1 miljoen mis.

De telers hopen nu via een andere juridische procedure alsnog een vergoeding te krijgen van het ministerie van Economische Zaken.

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven zegt maandag in een einduitspraak dat het ministerie van Economische Zaken terecht de subsidie heeft toegekend aan de grondeigenaren en niet aan de telers van vlas, ook al sloten de telers overeenkomsten met de eigenaren voor de teelt van vezelvlas en zaaizaad.

Grondeigenaren

Tot 2012 konden vlastelers beroep doen op een Europese steunregeling voor producenten van vezelvlas en zaaizaad. De subsidie hing af van de productie. Met de ontkoppeling van het Europees landbouwbeleid is de steun op de productie van vlas omgezet in hectaretoeslagen voor de grondeigenaren. De steun voor de vlasteelt is daardoor terechtgekomen bij grondeigenaren op wiens grond volgens de meitelling vlas werd geteeld.

De vlastelers hebben in juni vorig jaar bij de rechtszitting bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven aangevoerd dat de Nederlandse overheid een verkeerde systematiek toepast. Toenmalig staatssecretaris Henk Bleker heeft in 2012 geprobeerd de vlastelers tegemoet te komen, maar hij werd gedwarsboomd door de Europese Commissie. De Belgische overheid hanteert echter nog steeds een andere methode, waardoor verwerkers daar wel delen in de toeslagrechten.

De vlastelers opperden vorig jaar dat de Europese rechter zich over de kwestie zou moeten buiten. Het CBB vindt dat echter niet nodig. De rechters hebben meer dan de aangekondigde zes weken over de uitspraak nagedacht. Ze zien geen reden de kwestie aan de Europese rechter voor te leggen.

Actie verloopt traag

De rechters erkennen dat ze traag zijn geweest met de behandeling van deze zaak. Daarom krijgen de vlastelers een schadevergoeding van ieder €500. Daarnaast zal de staat de proceskosten vergoeden.

Jurist Hans Mieras, die opkomt voor de vlastelers, zegt dat de telers nog een ijzer in het vuur hebben nu de rechter tot dit oordeel is gekomen. De telers vinden dat ze onevenredig geschaad worden door de verandering in het beleid. Op grond daarvan willen ze een vergoeding van het ministerie. Eerder is met het ministerie afgesproken dat die claim in de ijskast zou gaan, zolang de procedure nog liep waarin nu uitspraak is gedaan. Het is nu tijd die zaak weer uit de ijskast te halen, aldus Mieras.

Beheer
WP Admin