Timmers Agroservice uit het Zeeuwse Kerkwerve keert een perceel vlas bij Scharendijke voor Schouwen-Agro, een akerbouwcombinatie van 4 akkerbouwers op Schouwen. - Foto's: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Vlas binnenhalen nu het nog kan

De pluk van vezelvlas ging dit jaar door het tegenwerkend weer met horten en stoten. Met deze prima nazomerperiode wordt dan ook als het even kan het geplukte vlas gekeerd en zo snel mogelijk geperst en afgevoerd.

Het keren van vlas gaat met twee zwaden tegelijk, met een rijsnelheid van 10 kilometer per uur en met twee keermachines behoorlijk snel.

Vlas levert een van de sterkste plantaardige vezels. Het is onvermijdelijk dat vezels zich in de pick-up van de keermachine draaien. Dirk Timmers verwijdert hier routinematig de ingedraaide vezels als onderdeel van algemeen onderhoud.

Rechts het nog niet gekeerde vlas en linksboven gekeerd vlas. Na het keren is ongeveer 10 millimeter neerslag gewenst om het roten van de andere kant van het zwad op gang te brengen.

Regen viel er deze zomer overvloedig, zodanig dat het plukken van het vlas niet meer mogelijk was zoals op dit perceel elders op Schouwen. Inmiddels zijn door het drogende weer zo ongeveer alle percelen toch nog geplukt.

Ruim een week later worden op het perceel van Schouwen-Agro met twee zelfrijdende Union GX250 machines met een snelheid van ruim 20 km/uur de vlasbalen geperst door Timmers Agroservice.

Deze persen zetten de baal rechtop weg, wat het laden vergemakkelijkt. Ook gaat de pers in lichte hondengang om het naastliggende zwad te ontzien.

Twee touwen lopen tijdens het persen van begin tot eind in het midden van de wikkelingen mee. Alleen voor de laatste wikkelingen wordt extra touw gebruikt om de anders losse zijkanten van de baal bijeen te houden.

De touwen zijn uiteraard niet oneindig, daarom worden hier door Dirk Timmers en zijn broer Jacob vanuit de touwkast nieuwe touwen aangebracht.

Door het uitblijven van neerslag na het keren was een hoger liggend deel van het 12 hectare grote perceel onvoldoende geroot. Hier op de foto het linkse donkere deel. Het bovenste deel van het zwad, rechts, was door de vochtige nachten acceptabel. Dit deel van het perceel blijft daarom nog liggen tot er weer regen valt en het daarna hopelijk voldoende lang droog blijft.

Nog tijdens het persen worden de balen vlas geladen. Op de voorgrond beide persen tijdens rustperiode.

Dirk Timmers senior op weg met een vracht vlas naar de opslag in Haamstede. Het vlas blijft hier staan tot Van de Bilt uit Sluiskil toe is aan verwerking.

Beheer
WP Admin