Foto: Fotostudio Atelier 68 VarkensNieuws

Vlaamse varkensstapel krimpt met ruim 3%

De Vlaamse varkensstapel was in 2016 3,4% kleiner dan in 2014.

Dat blijkt uit cijfers van het Vlaamse ministerie van Landbouw en Visserij. Het totaal aantal varkens daalde in die periode van 6 miljoen naar 5,8 miljoen dieren. De daling was het grootst bij de zeugenstapel. Die nam met 6,9% af van 437.600 naar 407.600 stuks. De vleesvarkensstapel daalde ongeveer 3%.

Krimp varkensstapel door lage varkensprijzen

Het aantal varkenshouders daalde met 7,1% van 4.279 in 2014 naar 3.975 in 2016. Het aantal varkens per bedrijf nam met bijna 4% toe. In 2014 waren er gemiddeld 1.404 varkens per bedrijf tegen 1.460 in 2016. De afname van de varkensstapel is volgens het Vlaamse landbouwministerie te wijten aan de lage varkensprijzen in de periode eind 2014 tot en met begin 2016.

Beheer
WP Admin