Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Vitens keert vergoeding droogteschade eerder uit

Vitens gaat de vergoeding voor droogteschade na waterwinning een jaar eerder uitbetalen.

Dit laat woordvoerder Roeland Kimman van het waterbedrijf weten.

Boeren in waterwingebieden die te maken hebben met droogteschade krijgen normaliter volgend jaar de vergoeding van Vitens voor de schade die dit jaar is ontstaan. De schadevergoeding wordt nu dus een jaar eerder uitbetaald op basis van de schade die vorig jaar is geleden. In 2019 wordt de definitieve schadevergoeding voor 2018 verrekend.

Het gaat bij Vitens om een kleine 1.700 boeren die in aanmerking komen voor vergoeding voor droogteschade door waterwinning. Het gemiddelde uitgekeerde schadebedrag bedraagt € 1.000.

Onttrekking water voor productie drinkwater

Droogteschade is schade die kan ontstaan doordat het waterwinbedrijf grondwater onttrekt voor de productie van drinkwater. Dit kan een verlaging van de grondwaterstand veroorzaken en leiden tot een lagere opbrengst van land- en tuinbouwgewassen. Een grondgebruiker kan dan aanspraak maken op een zogenaamde droogteschaderegeling.

Niet het hele gebied waarin een waterwinbedrijf actief is heeft hiermee te maken. Het gaat dan voornamelijk om de zogenoemde waterwingebieden.