Foto: Henk Riswick AkkerbouwNieuws

Vier nieuwe wintertarwerassen

In de Aanbevelende Rassenlijst voor 2021 zijn 4 nieuwe wintertarwerassen opgenomen.

Dat meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR). Het gaat om 1 vultarweras en 3 overige tarwerassen. De rassenlijst telt nu 23 aanbevolen rassen en 11 rassen die nog maar 2 of 3 jaar in onderzoek liggen.

Het vultarweras is LG Lunaris van Limagrain. Dit ras valt op door hoge opbrengsten in een teeltsysteem zonder ziektebestrijding.

De 3 overige nieuwe rassen zijn:

  • Allison van Wiersum Plantbreeding B.V. / Semundo B.V.
  • Positiv van Erauw Holland B.V..
  • Saki van RAGT Benelux bv / Wiersum Plantbreeding B.V..

De meerwaarde van deze nieuwe overige tarwes zit vooral in de gemiddeld hoge opbrengsten.

Beheer
WP Admin