Cornelis Mosselman (links) AkkerbouwVideo

Video | Mosselman: ‘Nu monitoren op precieze kosten’

Na de radicale omschakeling van gangbare naar biologische teelt 5 jaar geleden heeft Cornelis Mosselman zijn 50 hectare strokenteelt goed op orde. Zomer 2022 staan de gewassen en blakend bij.

Cornelis Mosselman is akkerbouwer/vollegrondsgroenteteler op Goeree-Overflakke (Z-H) en deelnemer aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Hij schakelt om naar biologische wisselteelt, in stroken van 3.20 meter breed met vaste rijpaden.

Het onkruid heeft Mosselman onder controle. Daarmee is echter niet gezegd dat Mosselman al vindt dat hij de biologische strokenteelt die hij heeft uitgerold een succes is. Zeker functioneert het qua teelt, Mosselman is daar tevreden over, maar een conclusie over zijn businesscase kan hij nog niet trekken. “De omschakeling is ingrijpend geweest, ik heb daar tussen €1 en 1,5 miljoen in geïnvesteerd. ‘Nu ben ik strak aan het monitoren wat de rendementen zijn, hoeveel kosten ik maak, precies hoeveel uren in een teelt gaan zitten.” In dat traject zit Mosselman nu.

Al eerder betoogde Mosselman dat biologische teelt in combinatie met strokenteelt op termijn weliswaar financieel mogelijk is, maar dat ook hier de kost voor de baat gaat. Zeker voor wie zoals hij een voortrekkersrol vervult. “Omdat ik veel heb moeten uitproberen en heb moeten ontwikkelen is die €1 à 1,5 anderhalf miljoen aan de hoge kant.” Mosselman kan daarom wel argumenten bedenken waarom zijn voortrekkersrol voor financiële ondersteuning van de overheid in aanmerking zou komen.

Uiteindelijk moet het allemaal wel worden betaald”, zei hij eind 2020 tegen, toen nog, landbouwminister Carola Schouten. “Op termijn zal dat uit de markt moeten komen. In de omslagperiode is ondersteuning nodig. Anders zullen niet veel boeren hiermee beginnen.” Die boodschap anno juli 2022 is onveranderd. Dat producten van zijn bedrijf een hogere kostprijs hebben dan ‘gewone’ biologische producten, en dat die uit de markt moete komen, staat volgens Mosselman als een paal boven water.

Beheer
WP Admin