Foto: Jan Willem Schouten AlgemeenNieuws

Verweven functies Gelders ecoloog aan kaak gesteld

De Stichting Stikstofclaim (SSC) stelt de verwevenheid van functies van een ecoloog aan de kaak, die werkt voor de provincie Gelderland.

De betrokken ecoloog werkt niet alleen voor de provincie, maar hij is ook verbonden aan de Stichting Taurus, die grote grazers exploiteert en hij is bestuurder bij Wildernisvlees, een bedrijf dat vlees van grote grazers vermarkt. Daarnaast heeft de ecoloog een eigen ecologisch adviesbureau.

Ongewenst

SSC stelt dat de integriteit van bestuur en besluitvorming in de provincie onder druk staat door deze verwevenheid van functies. In een brief aan Commissaris van de Koning John Berends vraagt SSC opheldering. John Spithoven van Stikstofclaim zegt in een toelichting dat niet gebleken is dat de verwevenheid van functies ook heeft geleid tot belangenverstrengeling. Maar het feit dat iemand die functies tegelijk kan hebben, is al ongewenst, vindt Stikstofclaim.

Stikstsofgevoelige natuur in Aerius

Stikstofclaim haalt in de brief aan dat de provincie Gelderland op de kaarten voor stikstsofgevoelige natuur in Aerius vorig jaar extra gebieden intekende, die achteraf ten onrechte op de kaart bleken te staan. Volgens Stikstofclaim was het mogelijke gevolg daarvan dat ‘veel boerenbedrijven in potentie dienen te wijken voor natuur’. De betrokken ecoloog, noch de provincie hebben desgevraagd commentaar gegeven op de aantijging van Stikstofclaim.

De betrokken ecoloog reageert niet op een verzoek om commentaar. De provincie Gelderland zegt de zaak zorgvuldig te onderzoeken en daarna antwoord te geven op de brief van SSC.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Reacties

  1. uit de reactie van de provincie leid ik af dat ook in Arnhem een Vernieuwde Bestuurscultuur gewenst is en wel zo dat er van enige vorm van Meerdere petten bij beleirdmakers en overheidspersoneel geen sprake kan / mag zijn. Helaas de landbouw als Voedselproducent zit in het verdomhoekje en die mag met goed vinden van onze overheid worden uitgeroeid, over VoedselZekerheid gesproken. Jammer dat onze provinciale overheid niet dichterbij zijn bewoners wenst te staan en zich uitslooft om voedselproductie en natuur te behouden en niet in navolging van de Randstad kiest voor Natuur, zonder zich te bekommeren over de gevolgen op termijn. Boeren weg betkent nl. Biobased grondstof producenten weg.

  2. In Polen geef je de politieman €10,- om een boete af te kopen en dan staan de kranten hier vol over corruptie maar hier in NL gaat het om miljoenen en je hoort er niks over. NL is vergiftigd door de witte boorden criminaliteit. En dan vinden ze het raar dat de mensen geen vertrouwen in de bestuurders hebben

Beheer
WP Admin