Verwerking van aardappelen. - Foto: Marcel Bekken AkkerbouwNieuws

Verwerking Nederlandse aardappelen neemt iets toe

De verwerking van Nederlandse aardappelen is de laatste maanden iets toegenomen. Dat kan worden opgemaakt uit de verwerkingscijfers die brancheorganisatie Vavi publiceert.

Uit het nieuwste overzicht kan worden opgemaakt dat de industrie in mei 215.800 ton Nederlandse aardappelen heeft verwerkt tot aardappelconsumptieproduct. Deze hoeveelheid is 7% groter dan in de voorafgaande maand. Daarmee heeft de industrie de stijgende lijn die na februari is ingezet, voorgezet.

In mei naderde de verwerking van Nederlandse aardappelen ook het niveau van vorig jaar. Dat is dit seizoen in de meeste maanden wel anders geweest. Voor een deel komt dat doordat de industrie dit seizoen sowieso minder aardappelen verwerkt; -4% ten opzichte van vorig seizoen. Anderzijds waren er ook meer aardappelen beschikbaar uit Duitsland. Zeker toen eind vorig jaar het rooien in Nederland moeizaam verliep, waren Duitse leveranciers er als de kippen bij om in dit gat te springen.

Bijna 10% meer aardappelen uit het buitenland

Al met al neemt de buitenlandse aanvoer van aardappelen bij de fabrieken dit seizoen met 9,6% toe tot een kleine 1,5 miljoen ton. Het totale aandeel van import in de totale aardappelverwerking stijgt daarmee naar 41,5%. Vorig seizoen was dat 36,5%. Dat kwam mede doordat Nederland toen een goede oogst had’, terwijl in omringende landen sprake was van een tegenvallende oogst.

Hoewel in mei een vergelijkbare hoeveelheid Nederlandse aardappelen is verwerkt als in 2022-2023, blijft de totale grondstofaanvoer van Nederlandse bodem flink achter bij vorig seizoen. Eind mei was bijna 2,1 miljoen ton Nederlandse aardappelen verwerkt, tegen ruim 2,3 miljoen ton vorig jaar. Het verschil bedraagt meer dan 11%.

Beheer
WP Admin